Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test

Název: Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 7-16
Rozsah
7-16
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of the presented study was to analyze the structure of Spatial ability subtest, which is a part of admission test to Masaryk university and consists of eight items. The sample size was 1540 persons (61% women). Confirmatory factor analysis of tetrachoric correlations revealed the existence of two conceptually different dimensions that were interpreted on the basis of the existence of verbal-analytic, respective visual-analogue mental processes.
Cílem prezentované studie byla analýza struktury subtestu Prostorová představivost, který je součástí Testu studijních předpokladů. Tento test je základním hodnotícím nástrojem v rámci přijímacího řízení Masarykovy univerzity. Analyzována byla data z roku 2007. Výzkumný vzorek tvořilo 1540 osob (61 % žen). Konfirmační faktorová analýza tetrachorických korelací mezi jednotlivými položkami prokázala existenci dvou konceptuálně odlišných dimenzí. Povaha těchto dimenzí byla interpretována v souladu s dvěma teoreticky předpokládanými třídami mentálních procesů, které bývají označovány jako verbálně-analytické, respektive vizuálně-analogové.
Note
Study was supported by the grant project: GA CR P407/11/2397.