Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1981, roč. 30, č. H16