Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně

Název: Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně
Variantní název:
  • Scapulars from the Church of St. James, Brno
  • Die Skapuliere aus der St. Jakobskirche in Brno
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 221-231
Rozsah
221-231
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Škapulíře se staly nedílnou součástí bohatého duchovního světa barokního člověka. Jejich unikátní dochování v kryptě kostela sv. Jakuba v Brně poskytuje jedinečnou příležitost k nahlédnutí do široké problematiky střetu katolické zbožnosti, adorace svatých a víry v jejich zázračné působení u prostých věřících. Detailní ikonografický rozbor několika zachovaných kusů je zasazen do dobového kontextu z hlediska času i provenience. Vzácný soubor z poloviny 17. až poloviny 18. století tak může posloužit jako analogie k podobným kolekcím dochovaným na našem území.
Scapulars were typical features of the rich spiritual world of people living in the baroque period. Their preservation in the crypt of the Church of St. James, Brno provides a unique insight into the broad issue of the clash between the Catholic religion, veneration of saints and faith in their miraculous powers on the part of ordinary people. A detailed iconographic analysis of several preserved items is placed in the historical context in terms of time and provenance. The precious series from the mid-17th century – mid- 18th century can thus serve as an analogy for similar collections from the territory of the Czech Republic.