1

Title: Archaeologia historica
Rok: 2017
Ročník: 42
Číslo: 1
Rok vydání
2017
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace PDF
Title Document
Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova | 7–19
Hanuliak, Milan
PDF
Title Document
Hynkovice – neznámá zaniklá středověká ves v Orlických horách | 21–45
Režný, Mojmír; Vích, David
PDF
Title Document
K problematike datovania vývojových fáz Urbanovej veže v Košiciach | 47–69
Krcho, Ján; Rusnák, Rastislav
PDF
Title Document
Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně | 71–93
Zůbek, Antonín
PDF
Title Document
Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže | 95–115
Šimončičová Koóšová, Petra; Sedláčková, Hedvika; Lesák, Branislav; Rohanová, Dana
PDF
Title Document
Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách | 117–133
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara
PDF
Title Document
Pohřbívání na Moravě v 16.–18. století | 135–151
Králíková, Michaela
PDF
Title Document
Komplex zaniklých hřbitovů v Praze-Karlíně | 153–185
Kacl, Pavel; Průchová, Erika
PDF
Title Document
Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku | 187–205
Frolík, Jan
PDF
Title Document
Výskum zaniknutého minoritského kostola a cintorína v Rade (okres Trebišov) | 207–219
Tajkov, Peter; Sukeník, Jozef
PDF
Title Document
Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně | 221–231
Husseiniová, Andrea; Šlancarová, Věra
PDF
Title Document
Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích : historie, stav poznání, diskuse | 233–243
Matoušek, Václav
PDF
Title Document
Bílá Hora – bojiště třicetileté a studené války | 245–259
Bureš, Michal; Rytíř, Ladislav
PDF
Title Document
Nově identifikovaná novověká polní opevnění na Lhenicku (okres Prachatice) | 261–277
Konrádová, Monika; Vondrovský, Václav; Pták, Martin; John, Jan; Kocina, Jan
PDF
Title Document
Nález barokního kordu z Habřiny na Jaroměřsku ve východních Čechách | 279–295
Žákovský, Petr; Drnovský, Pavel
PDF
Title Document
Interpretace stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení do hromadného hrobu nedaleko České Skalice (okres Náchod) | 297–317
Holas, Matouš
PDF
Title Document
Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov) | 319–333
Zubalík, Jiří; Komoróczy, Balázs; Lukáš, Miroslav; Vlach, Marek
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
XLVIII. mezinárodní konference archeologie středověku | 335–337
Pták, Martin
PDF
Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016 | 337–341
Těsnohlídková, Kateřina; Slavíček, Karel; Žaža, Petr; Mazáčková, Jana
PDF
Jan Klápště: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100–1600 | 342–343
Loskotová, Irena
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Vzpomínka na Zdeňka Měřínského (16.1.1948–9.9.2016) | 345–349
Kouřil, Pavel
PDF
Životné jubileum Veroniky Plachej | 349–350
Harmadyová, Katarína
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 351–354
PDF