Interpretace stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení do hromadného hrobu nedaleko České Skalice (okres Náchod)

Název: Interpretace stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení do hromadného hrobu nedaleko České Skalice (okres Náchod)
Variantní název:
  • Interpretation of the state of the equipment of soldiers killed in the Prussian-Austrian War in 1866 at the time of internment in a Mass Grave near Česká Skalice (Náchod district)
  • Interpretation des Zustandes der Ausrüstung von im Jahr 1866 im preußisch-österreichischen Krieg gefallenen Soldaten zum Zeitpunkt ihrer Bestattung in einem sich in der Nähe von Böhmisch Skalitz befindenden Massengrab (Bezirk Náchod)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 297-317
Rozsah
297-317
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
První archeologicky zkoumaný válečný hrob z prusko-rakouské války roku 1866 na území Královéhradeckého kraje je hromadný hrob nalezený v roce 2003 nedaleko České Skalice (okr. Náchod). Hrobová jáma ukrývala ostatky celkem osmnácti pohřbených jedinců, kteří zde padli v den bitvy u České Skalice 28. června roku 1866. Nyní je po důkladném prozkoumání terénní dokumentace možné nově interpretovat podobu výstroje pohřbených, a to především díky dokumentaci artefaktů nalezených v plné funkční poloze. Naskýtá se tak jedinečná příležitost poodhalit, v jakém stavu se výstroj nacházela během ukládání těl do jámy před více než 150 lety. Zjištěné informace u každého z pohřbených v celkovém kontextu hromadného hrobu mohou poukazovat i na průběh a postup pohřbení, který může alespoň zčásti napovědět, kdo pohřeb provedl, a především i kdo byl do hrobu uložen.
The first archeologically investigated war grave from the period of the Prussian-Austrian War (1866) in the territory of the Hradec Kralové Region was a mass grave detected in 2003 near Česká Skalice (Náchod district). The pit contained the remains of eighteen individuals killed in battle near Česká Skalice on 28 June 1866. Now, after an in-depth study of site documentation, it is possible to reinterpret the form of the equipment of the interred soldiers, especially in the light of recording artefacts unearthed in positions fully appropriate to their functions. The site thus provides a unique opportunity to investigate the state of the equipment when the bodies were interred in the pit more than 150 years ago. In addition, the information about each individual in the context of a mass grave can lend some insight into the burial procedure that could, at least partially, reveal who buried the soldiers and, above all, who they were.