Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1980, roč. 29, č. H15