Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1978-1979, roč. 27-28, č. H13-14