Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1994, roč. 43, č. H29

Obrázek
Rok
1994
Rok vydání
1996
ISSN
0231-522X
ISBN
80-210-1285-4
Ústav FF MU