Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1994, roč. 43, č. H29

Obrázek
Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1994
Ročník: 43
Číslo: H29
Rok vydání
1996
ISSN
0231-522X
ISBN
80-210-1285-4
Ústav FF MU