Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1999, roč. 48, č. H34