Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1998, roč. 47, č. H33