Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském

Název: Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském
Variantní název:
  • Der Fund eines romanischen Baues im Areal St Ägidius in der Prager Altstadt
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 31-[41]
Rozsah
31-[41]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB III/2, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/2, ed. Friedrich, G. a Kristen, Z., Praha 1962.

[2] CDB V/1, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1, ed. Šebánek, J. a Dušková, S., Praha 1974.

[3] CDB V/2, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2, ed. Šebánek, J. a Dušková, S., Praha 1981.

[4] FRB II, Fontes rerum Bohemicarum II, Kosmův letopis český s pokračovateli, ed. Emler, J., Praha 1874.

[5] BÍLÝ, M.-HÖSCHL, V., 1983, Praha Husova ul. - ČSAV, Geofyzikální měření, Geoindustria Praha.

[6] ČÁREK, J., 1947, Románská Praha, Praha.

[7] ČÁREK, J., 1966, K rekonstrukci vývoje a rozlohy raně feudální Prahy, PSH 3, 10-43.

[8] EKERT, F., 1883, Posvátná místa Královského hlavního města Prahy I, Praha.

[9] HLEDÍKOVÁ, Z., 1978, Kapituly s biskupskou kolací v Čechách do doby husitské a jejich místo v církevní správě, in : In memoriam Zdeňka Fialy, Praha, 41-61.

[10] HLEDÍKOVÁ, Z., 1992, Biskup Jan IV. z Dražic, Praha.

[11] HLEDÍKOVÁ, Z., 1994, Biskupské a arcibiskupské centrum ve středověké Praze, PSH XXVII, 5-25.

[12] HRDLIČKA, L., 1983, Strategie a taktika archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy, Archeol. rozhl. 35, 609-638.

[13] HRDLIČKA, L., 1995, Nálezová zpráva o výzkumu ve statických sondách v Praze 1-Starém Městě, Husova čp. 234/I v r. 1983, Archeologický ústav AV ČR v Praze.

[14] LÍBAL, D., 1983, Praha románská - Architektura, in : Praha středověká, Praha.

[15] MUK, J.-VILÍMKOVÁ, M., 1961, Praha 1-Staré Město, čp. 234. Stavebně historický průzkum objektu, SÚRPMO Praha.

[16] RUTH, F., 1903, Kronika královské Prahy a obcí sousedících I, Praha.

[17] TOMEK, V. V., 1893, Dějepis města Prahy III, Praha.