Velká Morava v době studené války : archeologická výstava v letech 1967–1968 v rozděleném Berlíně

Název: Velká Morava v době studené války : archeologická výstava v letech 1967–1968 v rozděleném Berlíně
Variantní název:
  • Great Moravia in the Cold War : an archaeological exhibition in divided Berlin 1967–1968
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 621-639
Rozsah
621-639
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Výzkum historie archeologického bádání v období studené války je zatím na počátku. Téma dvou berlínských instalací výstavy o Velké Moravě, která v polovině 60. let okouzlila nejen Československo, je velmi ilustrativní a příznačné. Na straně jedné byly nepochybné úspěchy československé archeologie, která dokázala na vysoké úrovni představit atraktivní nálezy a (i prostřednictvím výstavy) etablovat do té doby ne příliš známý raně středověký útvar. Na straně druhé byly politické problémy dané nejen aktuálním rozdělením světa železnou oponou, ale dlouhodobě komplikovanými vztahy mezi Československem a německými republikami.
Research into the history of archaeological investigation in the Cold War period is still in its infancy. The subject of two Berlin exhibitions devoted to Great Moravia, which enchanted in the 1960s not only Czechoslovakia, is a typical example. On the one hand, there were the indisputable achievements of Czechoslovak archaeology that showcased attractive finds at a high level and (also through the mentioned exhibition) made visible an early medieval polity virtually unknown until then. On the other, there were political issues stemming not only from the division of the world by the Iron Curtain but also from the complicated relations between Czechoslovakia and the German republics.