2

Title: Archaeologia historica
Rok: 2020
Ročník: 45
Číslo: 2
Rok vydání
2020
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Title Document
Příběh archeologie středověku v českých zemích: prvních sto let | 535–551
Klápště, Jan
PDF
Title Document
Medievální archeologie v českém Slezsku | 553–597
Tymonová, Markéta
PDF
Title Document
S touhou odkrývat... : prvních 20 let existence Státního archeologického ústavu | 599–608
Starcová, Marcela
PDF
Title Document
Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953 | 609–620
Neumann, Martin
PDF
Title Document
Velká Morava v době studené války : archeologická výstava v letech 1967–1968 v rozděleném Berlíně | 621–639
Grunwald, Susanne
PDF
Title Document
Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru | 641–682
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav
PDF
Title Document
Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1924–1936 | 683–691
Varadzin, Ladislav
PDF
Title Document
Ve službách Československa : archeologický výzkum Pražského hradu ve 20. století | 693–711
Maříková-Kubková, Jana
PDF
Title Document
Století archeologického výzkumu Ostrovského kláštera (k. ú. Davle) | 713–731
Sommer, Petr
PDF
Title Document
Archeologický výzkum na Staré Kouřimi v letech 1948 až 1957 | 733–743
Dvořáček, Daniel
PDF
Title Document
Padesát let výzkumu Sázavského kláštera | 745–763
Dvořáčková Hendrychová, Soňa; Kremer, Jan
PDF
Title Document
Zaniklé středověké město Sezimovo Ústí | 765–783
Krajíc, Rudolf
PDF
Title Document
Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů) | 785–807
Frolíková, Drahomíra
PDF
Title Document
Sedmdesát let archeologických výzkumů středohradištních lokalit na Uherskohradišťsku a současný stav poznání tzv. ostrova sv. Jiří | 809–829
Menoušková, Dana
PDF
Title Document
Diskontinuity historické archeologie v Čechách? : několik poznámek ke studiu středověkých elit | 831–853
Hasil, Jan; Novák, David
PDF
Title Document
Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách : témata, metody, přístupy | 855–887
Čapek, Ladislav
PDF
Title Document
Poznávání vývoje restaurátorských technik keramiky na základě studia nálezových deníků z výzkumů na Pražském hradě | 889–905
Blažková, Gabriela; Svobodová, Ljuba
PDF
Title Document
Poľnohospodárke náradie v stredoveku z pohľadu českej a slovenskej archeológie : vývojové tendencie a perspektívy ďalšieho výskumu | 907–923
Borzová, Zuzana
PDF
Title Document
Dokáže mikromorfologie v archeologickém kontextu odpovědět na využití zahloubených prostor ve středověké vesnici? : příkladová studie Brno-Královo pole | 925–940
Lisá, Lenka; Kolařík, Václav
PDF
Title Document
Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future | 941–956
Beljak Pažinová, Noémi; Beljak, Ján
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Sedmdesát let Pavla Kouřila | 957–961
Doležel, Jiří
PDF
Tři případy akademika Jaroslava Böhma (1901–1962) | 962–967
Nechvátal, Bořivoj
PDF
MUDr. Zdeněk Hazlbauer (1928–2005) a studium historického kamnářství | 968–979
Soukupová, Markéta
PDF
Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního Plzeňska | 980–984
Bouda, Jiří; Červenka, Michal
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
51. zasedání mezinárodní konference Archaeologia Historica, 23.–26. září 2019, hrad Křivoklát | 985–986
Maříková-Kubková, Jana
PDF
950 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | 987–989
Nechvátal, Bořivoj
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 991–995
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 1001–1002
PDF