Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici

Název: Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici
Variantní název:
  • Der Fund der Rathauskapelle St. Anna in Banská Štiavnica
  • Find of the Chapel of St. Ann within the town hall in Banská Štiavnica
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 763-774
Rozsah
763-774
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mesto Banská Štiavnica vybudovalo v priebehu 14.–15. storočia ako symbol svojej svojbytnosti mestskú radnicu. Od konca 15. storočia bola jej súčasťou aj radničná kaplnka dedikovaná sv. Anne. Kaplnka bola zničená počas barokovej prestavby objektu. Až pri rekonštrukcii objektu sa podarilo identifikovať jej polohu a rozsah, ako aj bohatú materiálnu kultúru z obdobia stredoveku až staršieho novoveku.
A town hall was built in Banská Štiavnica in the course of the 14th-15th centuries as a symbol of the autonomy of the town. A chapel consecrated to St. Ann became part of the town hall in the late 15th century. It was destroyed during a baroque reconstruction of the town hall. During the restoration of the building, the location and extent of the chapel were identified, and finds made that gave evidence of a rich material culture in the period spanning the Middle Ages and the early modern age.
Reference
[1] GINDL, J.–VOZÁR, J., 1968: Banská Štiavnica a okolie – Sprievodca po technických pamiatkach. Banská Bystrica.

[2] HALL, J., 1991: Slovník namětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[3] HANULIAK, M.–HOŠŠO, V.–HUNKA, J., 1996: Najvýznamnejšie poznatky z výskumu banskoštiavnického dominikánskeho kláštora. K Schopnosti výpovede tradičných datovacích prostriedkov, SlArch XLIV, 307–325.

[4] HLADÍK, M., 2006: "Veleba Sitna" – oko ho dnes poznáme, SASM V, 368–395, Levoča.

[5] HOLČÍK, Š., 1990: Bratislavská radnica. Bratislava.

[6] HOŠŠO, J., 1981: Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici, AH 6, 457–465.

[7] HOŠŠO, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku, AH 8, 215–229.

[8] HOŠŠO, J., 1985: Stredoveké hrnčiarstvo na území Gemera, Novohradu a Hontu, Vlastivedné štúdie Gemera 3, 230–262.

[9] HOŠŠO, J., 1985a: Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území Horného Tekova, AH 10, 221–229.

[10] JACOB, F.–D., 1987: Rathäuser. Leipzig.

[11] KIBIC, K., 1988: Historické radnice. Praha.

[12] LABUDA, J., 1992: Materiálna kultúra z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici, SlArch XL, 135–164.

[13] LICHNER, M. A KOL., 2002: Banská Štiavnica: Svedectvo času. Banská Bystrica.

[14] LUKÁČ, M. A KOL., 2006: Krupina. Banská Bystrica.

[15] MARSINA, R., 1985: Najstaršie mestá na Slovensku na základe historických dokladov, AH 10, 85–92.

[16] NEMCOVÁ, Z., 2008: Miery a ich kontrola v mestách, Pamiatky a múzeá 2, 29–32.

[17] ORIŠKO, Š., 1984: Kremnica – Pamiatková rezervácia. Bratislava.

[18] PETRÁŇ, J. A KOL., 1985: Dějiny hmotné kultury I. (2). Praha.

[19] RAGAČ, R., 2000: Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena, Pamiatky a múzeá 1/, 15–19.

[20] RAVIK, S., 2006: O světcích a patronech. Praha.

[21] REMEŠOVÁ, V., 1991: Ikonografie a atributy svatých. Praha.

[22] RUTTKAY, M., 1995: Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku, AH 20, 563–583.

[23] SKLENKA, V., 2005: Symboly spravodlivosti kráľovského mesta Banská Bystrica. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice, 138–52. Banská Bystrica.

[24] SÚPIS PAMIATOK, 1967: Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok I., A–J. Bratislava.

[25] SÚPIS PAMIATOK, 1968: Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok II., K–P. Bratislava.

[26] SURA, M., 1982: Banská Bystrica – Pamiatková rezervácia. Bratislava.

[27] VOZÁR, J., 2002: Kódex mestského a banského práva Banskej Štiavnice. Košice.