Archaeologia historica 2009, roč. 34, č. [1]

Obrázek
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na XL. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Hmotná kultura každodenního života ve středověku a raném novověku Plzeň, 15.-19. září 2008
Rok
2009
Rok vydání
2009
ISSN
0231-5823
ISBN
978-80-7275-079-5
Page Title
5 40. mezinárodní konference archeologů středověku v Plzni Frýda, František | pdficon
A. Úvod – Einführung
Page Title
9-42 Das Studium der Sachkultur des Mittelalters – Ziel oder Mittel? Měřínský, Zdeněk | pdficon
43-48 Materiálna kultúra banského mesta v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice Labuda, Jozef | pdficon
B. Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
51-69 K niektorým aspektom výskytu keramiky na pohrebisku v Nitre-Lupke Vlkolinská, Ivona | pdficon
71-83 Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří Gabriel, František; Peřina, Ivan | pdficon
85-101 Nálezy kameniny z hradu v Kadani Balášová, Michaela | pdficon
103-159 Odpadní jímky z Kašperských hor Pícka, Jan; Hůrková, Jindra; Schneiderwinklová, Pavlína | pdficon
161-172 Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Petr, Libor
173-187 Drobná středověká plastika koníčka na Moravě : úvahy a postřehy Měchurová, Zdeňka | pdficon
189-208 Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava) Loskotová, Irena | pdficon
209-223 Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) Tymonová, Markéta | pdficon
225-243 Motiv bájného gryfa na reliéfech moravských a slezských středověkých komorových kachlů Menoušková, Dana | pdficon
245-254 Invalidé na středověkých kachlích Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal | pdficon
255-268 Kachle z Karlova mostu Dragoun, Zdeněk | pdficon
269-283 Nepublikovaný súbor neskorogotických kachlíc z Dolnej ulice v Banskej Bystrici Mácelová, Marta | pdficon
285-300 Archeologický výskum na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici : (k významu vnútrodvorov pre poznanie stredovekej a novovekej materiálnej kultúry mesta) Zachar, Ján | pdficon
301-317 Mineralogicko-technologická charakteristika gotických a renesančných neglazovaných kachlíc z hradu Devín Divileková, Denisa; Gregor, Miloš | pdficon
319-345 Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích Kamenická, Eva | pdficon
347-358 Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska Nagy, Peter; Čurný, Marián | pdficon
359-366 Zespół gotyckich płytek posadzkowych z Góry Zamkowej w Cieszynie Gryc, Jana | pdficon
367-392 Raně středověké nože ze Staré Boleslavi Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří | pdficon
393-407 Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc Rusnák, Rastislav | pdficon
409-444 Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?) : příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí Žákovský, Petr | pdficon
445-453 Uzbrojenie w konnej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku Grabarczyk, Tadeusz | pdficon
455-462 Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant Pertl, Miroslav | pdficon
463-481 Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta Bravermanová, Milena | pdficon
483-499 Středověké dýhové misky z Olomouce Kostrouch, František | pdficon
C. Výrobní objekty – Produktionsobjekte
Page Title
503-521 Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov Crkal, Jiří; Černá, Eva | pdficon
523-540 Stredoveká tehelňa v Chotíne Čurný, Marián; Romsauer, Peter | pdficon
D. Církev – Kirche
Page Title
543-561 Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech Čechura, Martin | pdficon
563-574 Bronzový křížek z Uherského Hradiště Frolíková-Kaliszová, Drahomíra | pdficon
575-585 Nález poutního odznaku na hradě v Bečově nad Teplou Foster, Linda; Koenigsmarková, Helena | pdficon
587-590 Středověký "Schalenstein" z Albrechtic Čechura, Martin; Frýda, František | pdficon
591-602 Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra | pdficon
E. Sídliště – Vsi – Siedlungen – Dörfer
Page Title
605-638 K otázce osídlení Starého Města – Veligradu v době po zániku Velké Moravy : mladohradištní keramika z lokality "Na Zahrádkách" Galuška, Luděk | pdficon
639-656 Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine Hanuliak, Milan; Mináč, Vladimír | pdficon
657-680 Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu Klír, Tomáš; Kenzler, Hauke | pdficon
F. Stavby – Bauwerke
Page Title
683-693 Povrchový průzkum méně známých sídel šlechty rakouského horního Podyjí Plaček, Miroslav | pdficon
695-709 Brány hradu Pořešín Durdík, Tomáš | pdficon
711-724 Shrnutí novějších zjištění ke stavebnímu vývoji severního traktu hradu Pernštejna Škrabal, Jakub Z.; Škrabalová, Eva; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
725-732 Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan | pdficon
733-744 Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku : (niektoré problémy výskumu) Oriško, Štefan | pdficon
745-762 Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont Pomfyová, Bibiana | pdficon
763-774 Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici Labuda, Jozef; Miňo, Martin | pdficon
775-792 Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích Nechvátal, Bořivoj | pdficon
793-802 Nové poznatky z výzkumu kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí Schenk, Zdeněk; Mikulík, Jan | pdficon
803-811 Příspěvek k poznání stavebního vývoje zámku Hradiště v Blovicích Bouda, Jiří; Hanzlíková, Hana; Sochorová, Markéta | pdficon
G. Ostatní – Anderes
Page Title
815-833 Hygiena ve středověkém Chebu Šebesta, Pavel | pdficon
835-838 Pražští Židé a první křížová výprava Charvát, Petr | pdficon
839-855 Černá kočka, bílý kocour : Osteologické nálezy kočky domácí a malý exkurz k reflexi kočky v českých zemích ve středověku a raném novověku z pohledu historika Sůvová, Zdeňka; Wasková, Marie | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
857-860 Jaroslav Špaček na poloviční cestě k sedmdesátce Skružný, Ludvík | pdficon
861 Za PhDr. Václavom Hanuliakom : * 1.12.1947 - † 23.4.2009 Slivka, Michal | pdficon
862-863 Odešel kolega PhDr. Ludvík Skružný (1937-2009), archeolog, etnograf, muzejní pracovník Špaček, Jaroslav | pdficon
864-866 Vzpomínka na Ivana Borkovského * 8.9.1897 - † 17.3.1976 Nechvátal, Bořivoj | pdficon
867 Za akademikom Bohuslavom Chropovským (1926-2009) Ruttkay, Matej | pdficon
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen und Mitteilungen über Fachliteratur
Page Title
868-869 [Souchopová, Věra; Stránský, Karel. Tajemství dávného železa: archeometalurgie objektivem mikroskopu] Loskotová, Irena | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
870-871 Seznam autorů | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
872-874 Zkratky | pdficon
Page Title
879 Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon