Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?) : příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí

Název: Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?) : příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí
Variantní název:
  • Ein Sammelfund der ältesten Plattnerarbeiten auf mährischem Gebiet? : ein Beitrag zum Verständnis sogenannter kombinierter Rüstungen
  • Multiple find of the oldest armour pieces from Moravian territory (?) : contribution to knowledge of combined armour
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 409-444
Rozsah
409-444
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie představuje poměrně unikátní kolekci vrcholně středověkých plátových zbrojí, která byla s největší pravděpodobností nalezena ve druhé polovině 19. století někde na katastru obce Brodek u Přerova. Svým charakterem se jednotlivé části zbrojí hlásí k velmi vzácně se objevujícím typům zbrojních součástí, k nimž nalezneme jen velmi malé množství srovnatelných exemplářů v celé Evropě. Na základě srovnání s tímto skrovným dochovaným materiálem a ikonografickými prameny můžeme prozatím daný soubor datovat s největší pravděpodobností do závěru 14., maximálně pak do průběhu první poloviny 15. století.
The study presents a unique collection of plate armours from the period of the high Middle Ages found, in all probability, in the second half of the 19th century near the village of Brodek u Přerova. Individual parts of the armours represent rare types of armour components; there are only a few similar to them in all of Europe. On the basis of comparison with this sparse material and iconographic sources, the series can be dated to the late 14th century, possibly to the first half of the 15th century at the latest.
Reference
[1] KNIHY POČTŮ: Knihy počtů města Brna z let 1343–1365 (Mendl, B., ed.). Brno 1935.

[2] KP II: Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové II (Brandl, V., ed.). Brunæ 1873.

[3] PAMĚTNÍ KNIHA: Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 /1379/ (Flodr, M. ed.). Brno 2005.

[4] ANGERMANN, CH.–POYER, M., 2004: Konservatorische Bestandsaufnahme der Brigantinen im Kunsthistorischen Museum in Wine. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 145–191. Tirol.

[5] ASHDOWN, CH. H., 1925: Armour and weapons in the middle ages. London–Calcutta–Sydney.

[6] ATZBACH, R.–ELSER, A., 2004: Spätmittelalterliche Fragmente einer Plattenpanzerung aus Kempten im Allgäu. In: In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 32–39. Tirol.

[7] BAAROVÁ, Z.–FRAIT, R.–SOVKOVÁ, V.–ŠLANCAROVÁ, V., 2006: Obrazový katalog vybraných exponátů. In: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století (Cejnková, D.–Sofková, X., edd.), 199–250. Brno–Olomouc.

[8] BEESON, B. N., 1972: Guide to The Metropolitan Museum of Art. New York.

[9] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975–2005. Brno.

[10] BENESCH, O., 1937: Katalog der Kunstsammlungen des Stiftes Klosterneuburg I. Die Gemälde. Klosterneuburg.

[11] BENEŠ, C., 1991: Vývoj ochranné zbroje III–IV., Muzejní a vlastivědná práce (29) – ČSPS (99), 74–93, 139–150. Praha.

[12] BENEŠ, C., 1992: Zbroj. Stráňavy.

[13] BERGMAN, K.–BILLBERG, I., 1976: Vapen, Archaeologica Ludensia VII, 387–396. Lund.

[14] BITTERLI, T.–GRÜTTER, D., 2001: Alt-Wädenswil – Vom Freiherrenturm zur Ordensburg, Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters XXVII. Basel.

[15] BLÁHA, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě, příloha VVM XXII, č. 3, 5–36.

[16] BLAIR, C., 1958: European Armour circa 1066 to circa 1700. London.

[17] BLEKTA, J., 1936: Ježův hrad, Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova na Hané XIII, 61–71. Prostějov.

[18] BOCCIA, L. G., 1982: Le Armature di S. Maria delle Grazie di Curtatone di Mantova e l'Armature Lombarda del '400. Milano.

[19] BOCCIA, L. G.–COELHO, E. T., 1967: L'arte dell'armatura in Italia I. Milano.

[20] BOEHEIM, W., 1890: Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwickelung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig.

[21] BORG, A., 1991: Arms and armour. In: Salisbury Museum Medieval Catalogue. Part I. Harness Pendants, Seals, Rings, Textiles, Spurs, Arrowheads, Tiles, Coins, Mortars… (Saunders, P.–Saunders, E., edd.). Salisbury.

[22] BORS, K., 2000: Die Ortswüstung Hadmars. Eine archäologisch und siedlungsgenetisch interessante Fundstelle, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 16, 5–20. Wien.

[23] BUCHOWIECKI, W., 1967: Wand- und Tafelmalerei. In: Gotik in Österreich. Krems an der Donau.

[24] BURIAN, V., 1965: Nálezy z kartuzie a husitského opevnění v Dolanech (výzkum 1963). Olomouc.

[25] BURIAN, V., 1999: Nástin archeologických výzkumů na náměstí Míru v Jindřichově Hradci v letech 1990 až 1999. In: Jihočeský vlastivědný sborník XI, 1–21. Jindřichův Hradec.

[26] CALDWELL, D. H., 1975: Fragments of a brigandine from Coldingham Priory, Berwickshire, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 106, 219–221. Edinburg.

[27] CIGÁNEK, K., 1893: Popis a paměti obce Brodku u Přerova. Olomouc.

[28] CLOSS, G. A., 1926: Waffen aus der Rüstkammer von Bernau im Berliner Zeughaus, ZHW XI, Neue Folge 2, 97–102. Dresden.

[29] DE GRYSE, P., 1992: Wapens & harnassen. Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis, Brussel. Brussel.

[30] DEMMIN, A., 1891: Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwickelungen von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Eine Encyklopädie der Waffenkunde. Gera–Untermhaus.

[31] DĚJEPIS VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, 1931: Dějepis výtvarného umění v Čechách I. díl. Středověk (Wirth, Z., ed.). Praha.

[32] DĚJINY HMOTNÉ KULTURY, 1985: Dějiny hmotné kultury I(2) (Petráň, J., ed.). Praha.

[33] DRĄŻKOWSKA, A.–NOWAKOWSKI, A., 2005: Nieco o militariach ukazanych na kwaterze retabulum toruńskiego, Archaeologia Historica Polona 15/1, 415–419. Toruń.

[34] DRDA, M., 1978: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor 1, 7–44. Tábor.

[35] DUDAK, W., 2005: Szczątki zbroi średniowiecznej z grodziska w Popowie, woj. łódzkie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 9, 205–216. Łódź.

[36] DURDÍK, J., 1962: Soupis středověkých militarií jako podklad pro studium vývoje materiálně technické základny středověkého vojenství, Historie a vojenství 1962, 839–849. Praha.

[37] DURDÍK, T., 1983: Středověké zbraně. Sbírky Okresního muzea v Chrudimi. Chrudim.

[38] DURDÍK, T., 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě (Předběžná zpráva), AH 13, 285–298.

[39] DURDÍK, T., 2001: Erforschung des Vasallenhauses der Burg Křivoklát, Castella maris Baltici V, 17–22. Aarhus.

[40] DURDÍK, T., 2008: Hrady na Malši. Praha.

[41] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku, CB 3, 47–72.

[42] EAVES, I., 1989: On the remains of a jack of plate excavated from Beeston Castle in Cheshire, The Journal of the Arms and Armour Socitey XIII, 81–154. Leeds.

[43] EAVES, I., 2002: Catalogue of european armour at the Fitzwilliam museum. Woodbridge–Cambridge.

[44] EDGE, D.–PADDOCK, J. M., 1988: Arms & armour of the medieval knight. London.

[45] FAJT, J.–SUCKALE, R., 2006: Okruh rádců. In: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.), 173–183. Praha.

[46] FFOULKES, CH., 1911: On italian armour in the Ethnological Museum at Athen, Archaeologia LXII/3.

[47] FFOULKES, CH., 1912: The armourer and his craft from the XIth to the XVIth century. London.

[48] FLEISCHHAUER, W., 1934: Spangenharnischfund auf Burg Helfenstein, ZHW XIII, Neue Folge 4, 250–252. Dresden.

[49] FLEISCHHAUER, W., 1936: Zum Spangenharnischfund von Burg Helfenstein, ZHW XIV, Neue Folge 5, 110–111. Dresden.

[50] FLORENTIIS DE, G., 1974: Storia delle armi bianche. Milano.

[51] FRANCKE, C., 1999: Fragmenty zbroi z zamku Szczerba w Gniewoszowie pow. Kłodzko, Silesia Antiqua 40, 100–113. Wrocław.

[52] FRANCZUK, R. – HORBACZ, T. J., 1987: Fragmenty późnośredniowiecznej zbroi z zamku krzyżackiego v Małej Nieszawce, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 35, 219–234. Warszawa.

[53] FROLÍK, J., 1988: Archeologické nálezy Chrudimska T–Z. Chrudim.

[54] GAMBER, O., 1953: Harnischstudien V. Stilgeschichte des Plattenharnisches von den Anfängen bis um 1440, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen L, Neue Folge XIV, 53–92. Wien.

[55] GAMBER, O., 1955: Harnischstudien VI. Stilgeschichte des Plattenharnisches von 1440–1510, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen LI, Neue Folge XV, 31–102. Wien.

[56] GAMBER, O., 1957: Der Turnierharnisch zur Zeit König Maximilians I. und das Thunsche Skizzenbuch, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen LIII, Neue Folge XVII, 33–70. Wien.

[57] GAMBER, O., 1958: Der italienische Harnisch im 16. Jahrhundert, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen LIV, Neue Folge XVIII, 73–120. Wien.

[58] GESSLER, E. A., 1925: Die Spangenharnische von Küssnach, ZHW X, Neue Folge 1, 211–215. Dresden.

[59] GESSLER, E. A., 1934: Ein neuer Spangenharnischfund in der Schweiz, ZHW XIII, Neue Folge 4, 107–109. Dresden.

[60] GESSLER, E. A., 1944: Der Plättchenharnisch von Bibiton, Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums 1944, 57–66. Zürich.

[61] GODOY, J. A., 1991: Renaissance Arms and Armor from the Patrimonio Nacional. In: Resplendence of the Spanish Monarchy. Renaissance Tapestries and Armor from the Patrimonio Nacional (Oritz, A. D.–Carretero, C. H.–Godoy, J. A., edd.), 95–164. New York.

[62] GOLIŃSKI, M., 1990: Uzbrojenie mieszczańskie na Śląsku od połowy XIV do końca XV wieku, Studia i Materiały do Historii Wojskowości XXXIII, 3–64. Białymstok.

[63] GOLIŃSKI, M.–ŻERELIK, R., 1993: Czeskie przygotowania do wojny z Polską w 1370 roku w świetle nieznanego źródła śląskiego, Studia i Materiały do Historii Wojskowości XXXV, 3–17. Białymstok.

[64] GOŠ, V., 1976: Vzácná zbroj z hradu Rychleby, Severní Morava XXXI, 51–53. Šumperk.

[65] GOŠ, V., 1976a: Soubor železných předmětů a zbroje z hradu Rychleb ve Slezsku, VVM XXVIII, 293–300.

[66] GOŠ, V., 1977: Vzácná destičková zbroj z Rychleb, Vlastivědné listy III, 31. Opava.

[67] GOŠ, V.–KAREL, J., 1992: Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál), AH 17, 225–232.

[68] GRAEVENITZ VON, G., 1911: Das Arsenal zu Venedig und seine Sammlungen, ZHW V, 65–72. Dresden.

[69] GRYGIEL, R.–JUREK, T., 1996: Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli. Łódź.

[70] HABOVŠTIAK, A., 1971: Hmotná kultúra stredovekých dedín vo svetle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku, Agrikultúra 10, 7–28. Nitra.

[71] HAMPE, T., 1908: Archivalische Forschungen zur Waffenkunde, ZHW IV, 146–152, 183–187, 249–253, 279–285. Dresden.

[72] HERMANN, F.–HERMANN, W.–RIEF, T.–WAGNER, E.–L., 2007: Hermann Historica OHG. München. 52. Auktion. Alte Waffen – Antiken – Jagdliches – Varia. München.

[73] HERZOG, J.-W., 1997: Grabplatte Otto VII. von Orlamünde. In: Ritter, Burgen und Dörfer. Mittelalterliches Leben in Stadt und Land (Hofmann, R.–Herzog, J.-W.–Steeger, W.–Kirch, K.–Herzog, R.–Lange, M., edd.), 51. Tüchersfeld.

[74] HERZOG, J.-W., 1997a: Handel und Handelsgut. In: Ritter, Burgen und Dörfer. Mittelalterliches Leben in Stadt und Land (Hofmann, R.–Herzog, J.-W.–Steeger, W.–Kirch, K.–Herzog, R.–Lange, M., edd.), 80–106. Tüchersfeld.

[75] HEŚ, R., 2007: Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku. Wrocław–Racibórz.

[76] HESSE, S., 2001: Vriemeensen – archäologische Untersuchungen im Spannungsfeld zwischen Wüstungs– und Burgenforschung. In: Neue Forschungen zur Archäologie des Mittelalters in Schlesien und Niedersachsen (Stephan, H.-G.–Wachowski, K., edd.), 83–107. Wrocław.

[77] HESSE, S., 2002: Kleinadelssitze in Südniedersachsen – Sachkultur und Bauformen als Indikatoren sozialer Differenzierung im ländlichen Bereich – Dargestellt am Beispiel der Wüstung Vriemeensen. In: Centre Region Periphery: Medieval Europe (Helming, G.–Scholkmann, B.–Untermann, M., edd.), 131–136. Basel.

[78] HEWITT, J., 1858: The Arms, Armour and Military Usages of the Fourteenth Century, The Gentleman's Magazine and Historical Review, 3–19, 99–114, 211–227, 323–339, 435–451, 547–563. London.

[79] HEWITT, J., 1860: Ancient Armour and Weapons in Europe: from the Iron Period of the Northern Nations to the End of the Seventeenth Century II. The Fourteenth Century. Oxford–London.

[80] HOFFMEYER, A. B., 1982: Arms & armour in Spain a short survey II. Madrid.

[81] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[82] HRBATÝ, S., 2006: Chladná krása plátové zbroje. Plátová zbroj z 15. až 17. století ze sbírek muzeí a památkových objektů České republiky. Hradec Králové.

[83] KAJZER, L., 2004: Militaria, pozostałe zabytki metalowe. In: Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej. Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej IV (Kajzer, L., ed.), 198–204. Rypin.

[84] KAJZER, L.–NOWAKOWSKI, P. A., 2001: Arms and Armour in the Castles of North-Eastern Poland, Castella Maris Baltici V, 81–90. Rudkøbing.

[85] KALLER, F., 1999: Archäologische Funde aus dem Umfeld der "Veste" Schaumberg bei Ohlstadt. In: Spuren der Vergangenheit. Neue archäologische Funde aus dem Werdenfelser Land und dem Oberen Loisachtal (Spichtinger, H., ed.), 148–159. Garmisch–Partenkirchen.

[86] KALMÁR, J., 1971: Régi magyar fegyverek. Budapest.

[87] KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.

[88] KARLINGER, H., 1926: Die Kunst der Gotik. Berlin.

[89] KELLY, F. M. 1934: Weitere Notizen über Spangenharnische und verwandte Formen der Schutzwaffen auf Kunstdenkmälern des XIV. Jahrhunderts, ZHW XIII, Neue Folge 4, 166–168. Dresden.

[90] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

[91] KLUČINA, P., 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6.–17. století. Praha–Litomyšl.

[92] KONEČNÝ, L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna, AH 2, 229–237.

[93] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno–Opava.

[94] KOVÁCS, S. T., 1994: A Kopaszi–Zátonyi fegyverek, Folia Archaeologica XLIII, 251–278. Budapest.

[95] KOVÁCS, S. T., 2006: Brustharnisch. In: Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Austellungskatalog (Jékely, Z.–Papp, S.–Poszler, G., edd.), 445. Budapest–Luxemburg.

[96] KOVÁŘ, F., 1914: Soupis archeologických předmětů Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, ČVSMO XXXI, 38–54, 137–143.

[97] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa I–II. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[98] KRÁSA, J., 1974: Rukopisy Václava IV. Praha.

[99] KRÁSA, J., 1990: České iluminované rukopisy 13./16. století. Praha.

[100] KREUTZ, R., 1927: Vlastivěda moravská. Přerovský okres. Brno.

[101] KRÜGER, R., 1974: Altdeutsche Tafelmalerei. Berlin.

[102] LACY, M. S., 1992: The Development of the Coat of Plates. The Evolution of Cloth-Covered Armour 1250–1500. London.

[103] LAKING, F., 1920: A record of european armour and arms through seven centuries II. London.

[104] LEÓ, K., 1906: A prágai szent György–Szobor, Archæologiai értesitö XXVI, 4–18. Budapest.

[105] LEUTENEGGER, M. A. R., 2004: Brigantinen in der Schweiz. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 78–103. Tirol.

[106] LHOTSKY, A.–SCHMIDT, G.–RÖHRIG, F., 1961: Klosterneuburg Zentrum der Gotik. Austellung im Stiftsmuseum. Klosterneuburg.

[107] MÄESALU, A., 2001: Weapons in Otepää castle in 1396, Castella Maris Baltici V, 91–98. Rudkøbing.

[108] MÄESALU, A., 2004: Die archäologischen Brigantinenfunde in der Burg Otepää, Estland. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 104–118. Tirol.

[109] MAREK, L., 2008: Medieval armour from Szczerba castle, Acta Militaria Mediaevalia IV, 87–124. Kraków–Sanok.

[110] MAROSI, E., 1995: Kép és hasonmás. Müvészet és valóság a 14–15. századi Magyarországon. Budapest.

[111] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1984: Středověké Modřice ve světle archeologických nálezů, VVM XXXVI, 355–359.

[112] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Hrad Rokštejn na Jihlavsku. Deset let archeologického výzkumu, VVM XLIII, 413–427.

[113] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice–Brno.

[114] MOORHOUSE, S., 1972: Finds from Excavations in the Refectory at the Dominican Friary Boston, Lincolnshire history and archaeology 7, 21–54. Lincoln.

[115] NADOLSKI, A., 1968: Hełm i fragmenty zbroi z Siedlątkowa, Práce i materiały Muzeum archeologicznego i etnograficznego w Łodzi 15, 89–93.

[116] NADOLSKI, A., 1969: Helm i fragmenty zbroi z XIV wieku znalezione w Siedlątkowie nad Warta. Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego IV, 5–24. Kraków.

[117] NADOLSKI, A., 1979: Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

[118] NADOLSKI, A.–GRABARCZYKOWA, E., 1985: Militaria z grodziska w Plemiętach. Uzbrojenie ochronne. In: Plemięta. Śrdniowieczny gródek w ziemi Chełmińskiej (Nadolski, A., ed.), 85–98. Warszawa–Poznań–Toruń.

[119] NADOLSKI, A.–KOSIOREK, A., 1986: Szczątki zbroi średniowiecznej z grodziska w Borówku, Studia nad kulturą materialną wieków od XIV do XVI, Acta archaeologica Lodziensia XXXII, 33–41. Łódź.

[120] NEKUDA, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[121] NICKEL, H., 1991: Arms and armor from the permanent collection. New York.

[122] NORMAN, A. V., 1959: The Effigy of Alexander Stewart, Earl of Buchan and Lord of Badenoch (? 1343 – ? 1405), Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 92, 104–113. Edinburgh.

[123] NORMAN, A. V., 1964: Arms and Armour. London.

[124] NOVOTNÝ, B., 1954: Železná přilba z Kostomlat, ČNM-A CXXIII, 153–156.

[125] NOVÝ, R., 1963: Stříbrské vojenství v době předhusitské. Studie k dějinám městského předhusitského vojenství, Historie a vojenství 1963, 412–444, Praha.

[126] NOWAKOWSKI, A., 1980: Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w. Łódź.

[127] NOWAKOWSKI, A., 1986: Arsenały zamków krzyżackich w Prusach w latach 1364–1431, Acta archaeologica Lodziensia XXXI, 49–97. Łódź.

[128] NOWAKOWSKI, A., 2005: Wojskowość w średniowiecznej Polsce. Malbork.

[129] NOWAKOWSKI, P. A., 2006: Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu. Toruń.

[130] OETTINGER, K., 1942: Altdeutsche Maler der Ostmark. Wien.

[131] ORĘŻ WIEKÓW, 2003: Oręż wieków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich od X do początku XIX wieku. Katalog wystawy (Sawicki, T., ed.). Gniezno.

[132] PASQUALI, T.–RAUSS, B., 1989: I resti di cultura materiale rinvenuti nella parte basse di Castel Corno e nelle zone limitrofe (Vallagarina – Trentino Occidentale), Annali dei Musei Civici V, 41–74, Rovereto.

[133] PAUKER, W., 1898: Der marianische Bilderzyklus des Stiftes Klosterneuburg, eine ikonographische Studie. In: Berichte und Mitteilungen des Wiener Altertumsvereines V.

[134] PEČÍRKA, J., 1934: Socha sv. Jiří na hradě pražském, Umění VII, 365–382.

[135] PEINE, H.-W., 2002: Herrschaft und Repräsentation. Burgen, Bericht, Adel. In: Menschen, Zeiten, Räume. Archäologie in Deutschland, 383–388. Stuttgart.

[136] PEINE, H.-W., 2004: Ein Blick in die Waffenkammer des Hauses Herbede an der Ruhr. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 40–77. Tirol.

[137] PETTERSSON, S., 1996: Saxholmen and Edsholm – Differences in the Finds from Two Medieval Castles, Castella Maris Baltici II, 163–170. Nyköping.

[138] POLÁČEK, L., 1990: Feudální sídla v povodí Bystřice, Nedvědičky a Bobrůvky ve světle archeologických nálezů. In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám Josefa Poulíka, 407–425. Brno.

[139] POST, P., 1922: Waffe und Kostüm. Beziehungen zwischen Harnisch und Bürgertracht, ZHW IX, 17–22. Dresden–München.

[140] POST, P., 1942: Ein Panzerfragment aus der Frühzeit der Brigantine, ZHW XVI, Neue Folge 7, 225–239. Dresden.

[141] POST, P., 1944: Bronzestatuette eines Heiligen Georg aus der Frühzeit des spätgotischen Harnisches, ZHW XVIII, Neue Folge 9, 130–132. Berlin.

[142] POST, P., 1944a: Ein neuer Rekonstruktionsvorschlag zum Panzerfund von Valsgärde. Ein Beitrag zur frühmittelalterlichen Schutzbewaffnung, ZHW XVIII, Neue Folge 9, 98–123. Berlin.

[143] PRECLÍK, V., 1992: Kameny pokání. Praha.

[144] PREDOVNIK, K., 2003: Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem. Ljubljana.

[145] PŘIHODA, R., 1928: Ein mährischer Spangenharnisch, ZHW XI, Neue Folge 2, 225–227. Dresden.

[146] PŘIHODA, R., 1931: Der Reichensteiner Spangenharnisch, ZHW XII, Neue Folge 3, 109–112. Dresden.

[147] QUAAS, G., 1992: Katalog. In: Eisenkleider. Plattnerarbeiten aus drei Jahrhunderten aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums (Quass, G., ed.), 31–119. Berlin.

[148] RADOCSAY, D., 1967: Einige Bemerkungen zur neueren Literatur über das Reiterstandbild des Hl. Georg in Prag, SbNM A XXI, 253–257.

[149] REHLEN, G., 1859: Geschichte der Handwerke und Gewerbe. Leipzig.

[150] RECH, M., 2004: Gefundene Vergangenheit – Archäologie des Mittelalters in Bremen. Bonn.

[151] REVERSEAU, J.–P., 2006: Les riches collections du département des Armes et Armures. In: Le musée de ľArmée. Histoire des collections. Armes er armures anciennes (Renaudeau, O.–Reverseau, J.–P., edd.), 30–71. Paris.

[152] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle městečko ostrovského kláštera. Praha.

[153] RIQUER DE, M., 1968: L'arnés del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals. Barcelona.

[154] ROMIŃSKI, W.–BRACHTL, Z., 1993: Železné předměty z hradu Rychleby ve sbírkách muzea v Nise, Severní Morava LXV, 60–62. Šumperk.

[155] RUTTKAY, A., 1997: Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí – informácia o výsledkoch, AH 22, 9–20.

[156] SADÍLEK, J., 1998: Pernštejnské hrady na horním povodí Svratky, CB 6, 325–340.

[157] SCALINI, M., 1996: ĽArmeria Trapp di Castel Coira. Udine.

[158] SCALINI, M., 2003: Corazzine e bacinetti dalla Rocca di Campiglia. In: Campiglia. Un castello e il suo territorio (Bianchi, G., ed.), 382–396. Firenze.

[159] SCHELLMANNS, R., 1992: Die Burg Hohenfels. In: Leben in Mittelalter. 30 Jahre Mittelalterarchäologie im Elsass (Nisters, A.–Vaelske, D., edd.), 321. Speyer.

[160] SCHWARZ, M. V., 2006: König Sigismunds höfischer Traum: die Skultpuren für die Burg in Buda. In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog (Jékely, Z.–Papp, S.–Poszler, G., edd.), 225–235. Budapest–Luxembourg.

[161] SIGISMUNDUS REX, 2006: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog (Jékely, Z.–Papp, S.–Poszler, G., edd.). Budapest–Luxembourg.

[162] SKUTIL, J., 1964: Kovářova péče o archeologické sbírky olomouckého musea. In: Filip Kovář (1863–1925), život a dílo. Příspěvek k historii moravského musejnictví, 11–13. Žďár nad Sázavou.

[163] SPINDLER, K., 2004: Die Brigantine von Schloss Tirol in ihrem archäologischen und historischen Umfeld. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 7–19. Tirol.

[164] SPINDLER, K.–STADLER, H., 1997: Ein spätmittelalterliches Brigantinen-Fragment von Schloss Tirol. In: Wider das "finstere Mittelalter". Festschrift für Werner Meyer zum 65. Geburstag. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters XXIX (Heyer-Boscardin, M. L., ed.), 137–152. Basel.

[165] SPITZELBERGER, G., 1975: Landshuter Plattnerkunst. Ein Überblick. Landshut.

[166] STADLER, H., 2004: Die Brigantine von Schloss Tirol in ihrem waffenhistorischen Kontext. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 20–31. Tirol.

[167] STEEGER, W., 1997: Ritterliche Schutzwaffen von der Oberen Burg Treuchtlingen. In: Ritter, Burgen und Dörfer. Mittelalterliches Leben in Stadt und Land (Hofmann, R.–Herzog, J.-W.–Steeger, W.–Kirch, K.–Herzog, R.–Lange, M., edd.), 68–73. Tüchersfeld.

[168] STEFAŃSKA, Z., 1964: Pancerze w Polsce średniowiecznej, Muzealnictwo wojskowe II, 73–140. Warszawa.

[169] STONE, G. C., 1934: A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in all Countries and in all Times. New York.

[170] STREICHER, S., 1937: Basel. Geist und Antlitz einer Stadt. Basel.

[171] SWARYCZEWSKI, A., 1987: Płatnerze krakowscy. Warszawa–Kraków.

[172] SZPUNAR, A.–GLINIANOWICZ, M., 2006: Uzbrojenie późnośredniowieczne z zamku w Czchowie w Małopolsce, Acta Militaria Mediaevalia II, 137–188. Kraków–Sanok.

[173] SZYMCZAK, J., 1989: Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w. Łódź.

[174] SZYMCZAK, J., 1990: Zasoby uzbrojenia. In: Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450 (Nadolski, A., ed.), 383–438. Łódź.

[175] TAAVITSAINEN, J. P., 2002: Brikantiinin levyjä Kuusiston linnasta, Suomen keskiajan arkeologian seura IV, 68–73. Turku.

[176] THOMAS, B.–GAMBER, O., 1954: Die Innsbrucker Plattnerkunst. Katalog. Innsbruck.

[177] THOMAS, B.–GAMBER, O., 1958: L'arte milanese dell'armatura milanese. In: Storia di Milano 11, 698–841. Milano.

[178] THOMAS, B.–GAMBER, O., 1976: Katalog der Leibrüstkammer I. Der Zeitraum von 500 bis 1530. Wien.

[179] THORDEMAN, B., 1927: Die Kriegergräber von Korsbetningen bei Visby, ZHW XI, Neue Folge 2, 130–140. Dresden.

[180] THORDEMAN, B., 1931: Über die neuen Spangenharnischfunde bei den Ausgrabungen von Wisby (1361), ZHW XII, Neue Folge 3, 201–205. Dresden.

[181] THORDEMAN, B., 1939: Armour from the Battle of Wisby 1361 I–II. Stoccolma.

[182] TOMEK, W. W., 1855: Dějepis města Prahy I. Praha.

[183] TOMEK, W. W., 1871: Dějepis města Prahy II. Praha.

[184] TRAPP, O., 1929: The Armoury of the Castle of Churburg. London.

[185] WAGNER, E.–DURDÍK, J.–DROBNÁ, Z., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[186] WAWRZONOWSKA, Z., 1976: Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku. Łódź.

[187] WINTER, Z., 1890: Kulturní obraz českých měst I. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Praha.

[188] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje v zemích českých II. Od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy. Praha.

[189] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. Praha.

[190] ZOLNAY, L.–SZAKÁL, E., 1976: Der gotische Skulpturenfund in der Burg von Buda. Budapest.

[191] ŽÁKOVSKÝ, P., 2006: Analýza železných předmětů z Ježova hradu u Stínavy. Nepubl. diplomová práce na ÚAM FFMU Brno. Brno.

[192] ŻYGULSKI, Z., 1982: Stara broń w polskich zbiorach. Warszawa.