Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?) : příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí

Title: Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?) : příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí
Variant title:
  • Ein Sammelfund der ältesten Plattnerarbeiten auf mährischem Gebiet? : ein Beitrag zum Verständnis sogenannter kombinierter Rüstungen
  • Multiple find of the oldest armour pieces from Moravian territory (?) : contribution to knowledge of combined armour
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 409-444
Extent
409-444
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná studie představuje poměrně unikátní kolekci vrcholně středověkých plátových zbrojí, která byla s největší pravděpodobností nalezena ve druhé polovině 19. století někde na katastru obce Brodek u Přerova. Svým charakterem se jednotlivé části zbrojí hlásí k velmi vzácně se objevujícím typům zbrojních součástí, k nimž nalezneme jen velmi malé množství srovnatelných exemplářů v celé Evropě. Na základě srovnání s tímto skrovným dochovaným materiálem a ikonografickými prameny můžeme prozatím daný soubor datovat s největší pravděpodobností do závěru 14., maximálně pak do průběhu první poloviny 15. století.
The study presents a unique collection of plate armours from the period of the high Middle Ages found, in all probability, in the second half of the 19th century near the village of Brodek u Přerova. Individual parts of the armours represent rare types of armour components; there are only a few similar to them in all of Europe. On the basis of comparison with this sparse material and iconographic sources, the series can be dated to the late 14th century, possibly to the first half of the 15th century at the latest.