Pražští Židé a první křížová výprava

Název: Pražští Židé a první křížová výprava
Variantní název:
  • Die Prager Juden und der erste Kreuzzug
  • Prague Jews and the first crusade
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 835-838
Rozsah
835-838
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor se zabývá nově publikovaným textem hebrejské kroniky, který líčí události kolem útoku účastníků první křížové výpravy na Židy v Praze ve dnech 30. a 31. 5. 1096. Na hrozbu násilí ze strany křižáků reagovala jak pražská židovská obec, která se připravila k obraně, tak i česká knížecí správa, která k uklidnění situace vyslala ozbrojený oddíl jezdectva. Střet přesto propukl a šest Židů přišlo o život. V této situaci převedli knížecí jezdci ohrožené Židy na "jiné místo proti městu Praze na druhé straně řeky", kde poté zůstali v klidu a míru až do odtažení křižáků. Text jmenuje lokalitu WSL, nejspíše Vyšehrad na jižním okraji dnešní Prahy, a lokalitu BRGA, bezpochyby Praha, což zde však již znamená prostor dnešního Starého Města na pravém břehu Vltavy. Text uzavírá přehled nejnovějších badatelských příspěvků o židovských obyvatelích českých zemí v raném středověku.
The author discusses the newly-published text of a Hebrew chronicle that describes events surrounding an attack made by participants in the first crusade on Jews in Prague on 30 and 31 May 1096. The crusaders' threats of violence were met by a Jewish community prepared to defend itself, as well by royal Czech administration, which sent out armed cavalry to restore peace. However, there was a clash and six Jews were killed. In this situation, the cavalry accompanied the Jews in danger to "another site opposite the town of Prague, on the other side of the river", where they remained in safety until the crusaders departed. The text mentions a location referred to as "WSL", i.e. most probably Vyšehrad on the southern edge of today's Prague, and "BRGA", beyond doubt Prague, which refers to the area of today's Old Town on the right bank of the Vltava. The text closes with an overview of the latest contributions on the subject of the Jewish population in the Czech lands in the early Middle Ages.