Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha

Variantní název
Die Burg Rabí – bislang übergangene Erkenntnisse aus älteren Untersuchungen des Tschechischen Geologischen Dienstes Geofond Prag
Rabí Castle – hitherto neglected information arising out of recent research by Geofond Prague
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 725-732
Rozsah
725-732
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Zprávy ze starších inženýrsko-geologických průzkumů, prováděných v 70. a 80. letech minulého století na hradě Rabí, dosavadní literaturou v plném rozsahu doposud nevyužitých, obsahují cenné poznatky ze sond a vrtů, z nichž některé nebyly archeologicky zkoumány. Nezastupitelné informace se vztahují zejména k situaci dutiny ve skarpu mezi první a druhou branou, kterou zpráva inženýrsko-geologického průzkumu považuje za spontánně vzniklou kavernu. Tato nálezová situace stavebně historickými metodami zkoumána nebyla. Některé indicie připouštějí hypotézu, že ve spodní části skarpu mohl být záměrně vybudovaný interiér typu kasematy, odpovídající pokročilé koncepci severního vnějšího opevnění hradu. Další poznatky se týkají základových poměrů průčelní zdi druhé brány.
Reports from more recent building and geological research carried out in the 1970's and 1980's at Rabí Castle that have yet to be published in their entirety contain valuable information from probes and drill holes, some of which have not been excavated. Significant information concerns, in particular, a cavity in the scarp between the first and the second gates; both a report on the engineering-geological research consider it a spontaneously-originated cavern. This discovery has not been researched by methods associated with building archeology. Some evidence indicates that a casemate-type interior may have been constructed in the bottom section of the scarp, which would accord with the approach to the northern external fortification of the castle. The foundations of the frontage wall of the second gate are also addressed.
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] GROTZ, K., 1985: Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rabí – hradní studna, rkp. ulož. v Geofondu Praha, P 51548.

[2] GROTZ, K., 1985a: Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rabí – kostel Nejsvětější Trojice, rkp. ulož. v Geofondu Praha, P 52173.

[3] GROTZ, K., 1988: Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rabí – severní hradby, rkp. ulož. v Geofondu Praha, P 62811.

[4] KAMENICKÁ, E., 1994: Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Rabí ve světle archeologických výzkumů, CA 4, 311–326.

[5] MAYEROVÁ, L., 1976: Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rabí – průzkum pro sanaci hradu, rkp. ulož. v Geofondu Praha, P 87595.

[6] MAYEROVÁ, L., 1976a: Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rabí – zhodnocení stability skalních základů vnitřní části hradu, rkp. ulož. v Geofondu Praha P 87144.

[7] ŠTÝBR, J., 1983: Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rabí – královský palác, rkp. ulož. v Geofondu Praha, P 92731.

[8] ŠTÝBR, J., 1984: Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu Rabí – jižní hradební okruh, rkp. ulož. v Geofondu Praha, P 48704.

[9] VARHANÍK, J.–KRUŠINOVÁ, L.– KYNCL, J.–KYNCL, T., 2005: Vnější opevnění hradu Rabí – Die Äussere Befestigung der Burg Rabí II, PRP XII, 55–96.

[10] VARHANÍK, J.–KYNCL, J.–KYNCL, T., 2005: Vnější opevnění hradu Rabí I – Die Äussere Befestigung der Burg Rabí, PRP XII, 5–32.