Zavřel, Jan

Varianty jmen:

Zavřel, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 725–732.

Článek
Podliska, Jaroslav; Zavřel, Jan. K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 389–402.

Článek
Havrda, Jan; Zavřel, Jan. Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 983–999.

Článek
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 339–346.

Článek
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Povrchový průzkum hradu Choustníka. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 37–49.

Článek
Čiháková, Jarmila; Zavřel, Jan. Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 177–179.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 401–418.