Zavřel, Jan

Name variants:

Zavřel, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 725–732.

Article
Podliska, Jaroslav; Zavřel, Jan. K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 389–402.

Article
Havrda, Jan; Zavřel, Jan. Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 983–999.

Article
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 339–346.

Article
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Povrchový průzkum hradu Choustníka. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 37–49.

Article
Čiháková, Jarmila; Zavřel, Jan. Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 177–179.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 401–418.