Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany