Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant

Název: Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant
Variantní název:
  • Die ältesten mittelalterlichen Rüstungen aus den Sammlungen der Staatlichen Burg Friedland (Frýdlant)
  • The earliest mediaeval armour from the SH Frýdlant collection
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 455-462
Rozsah
455-462
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie prezentuje díky prováděné konzervaci objevené poměrně unikátní součásti pozdněgotické ochranné výzbroje, přičemž k některým exemplářům jen ztěží shledáváme přímé analogie. Studovaný soubor obsahuje dvě drátěné košile, přičemž jedna je značena litou a raženou značkou v podobě znaku města Norimberka. Dále jsou zde představovány dva brněné rukávce a především vrcholně středověký kyrys se značkou města Augsburgu, který je opatřen opěrkou kopí značenou Michaelem Witzem starším.
The study presents unique components of late-Gothic protective armour discovered in the course of conservation. Direct analogies are hard to find for some of the pieces. The series contains two chain mail items, one of which is marked with a cast and stamped mark in the shape of the Nuremberg coat of arms. Further specimens include two mail sleeves and, in particular, a cuirass from the period of the high Middle Ages with an Augsburg mark. The cuirass is provided with a spear support bearing the mark of Michael Witz Sr.
Reference
[1] BEAUFORT-SPONTIN, CH., 2004: Zum Brigantinen-Bestand in der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 130–144. Tirol.

[2] BEAUFORT-SPONTIN, CH.–PFAFFENBICHLER, M., 2005: Meisterwerke der Hofjagd- und Rüstkammer. Wien.

[3] DÜRIEGEL, G., 1986: Wehrhafte Stadt. Wien.

[4] EDGE, D.–PADDOCK, J. M., 1988: Arms & armour of the medieval knight. London.

[5] FFOULKES, CH., 1912: The armourer and his craft from the XIth to the XVIth century. London.

[6] GAMBER, O., 1955: Harnischstudien VI. Stilgeschichte des Plattenharnisches von 1440–1510, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen LI, Neue Folge XV, 31–102. Wien.

[7] GAMBER, O.–BEAUFORT, CH.–PFAFFENBICHLER, M., 1990: Katalog der Leibrüstkammer II. Teil. Der Zeitraum von 1530–1560. Wien.

[8] KOŘAN, J., 1946: Staré české železářství. Praha.

[9] KRENN, P., 1987: Harnisch und Helm. Landeszeughaus Graz am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum. Graz.

[10] KRENN, P., 2001: Das Landeszeughaus in Graz. Graz.

[11] LENZ, E., 1920: Datierte Panzerhemden und verzierte Panzerringe, ZHW VIII, 193–197.

[12] MANN, J. G., 1935: Notes on the evolution of plate armour in Germany, Archaeologia LXXXIV, 69–97. Oxford.

[13] NORMAN, V., 1964: Arms and armour. London.

[14] REITZENSTEIN VON, A., 1964: Der Waffenschmied. München.

[15] ROSE, W., 1931: Behördliche Beschau-, Sarwürcher und Eigentümer-Marken auf okzidentalischen Maschenpanzern, ZHW XII, Neue Folge 3, 77–84, 101–104.

[16] THOMAS, B., 1944: Deutsche Platnerkunst. München.

[17] THOMAS, B., 1947: Harnische. Wolfrumbücher Nr. 6. Wien.

[18] THOMAS, B., 1974: Die Innsbrucker Plattnerkunst, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen LXX, Neue Folge XXXIV, 179–220. Wien.

[19] THOMAS, B.–GAMBER, O., 1954: Die Innsbrucker Plattnerkunst. Innsbruck.

[20] THOMAS, B.–GAMBER, O.–SCHEDELMANN, H., 1963: Die schönsten Waffen und Rüstungen aus europäischen und amerikanischen Sammlungen. Heidelberg–München.

[21] WIEN, 1975: Wien im Mittelalter (Düriegel, G., ed.). Wien.

[22] WINTER, Z., 1906: Dějiny obchodu a řemesel v Čechách v XIV. a XV. století. Praha.

[23] ZÍBRT, Č., 1892: Dějiny kroje v zemích českých, I.díl. Praha.