Jaroslav Špaček na poloviční cestě k sedmdesátce

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 857-860
Rozsah
857-860
  • ISSN
    0231-5823
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] Autor, kol: Who is...? v České republice. Životopisná encyklopedie předních žen a mužů České republiky. Dodatkové dílo. Zug 2003, Heslo: Jaroslav Špaček, s. 1168.

[2] Burda, M.: Ministr kultury ČR udělil medaili Artis Bohemiae Amicis. In: Špaček, J., ed.: Sborník 100 let Městského muzea v Čelákovicích, Čelákovice, 2004, s. 56.

[3] Dragoun, Zd.: Jaroslav Špaček pětašedesátiletý, AR LX, 2008, s. 152, připojena výběrová bibliografie 121 titulů, s. 153-156.

[4] Hrála, J.: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Band III - Addenda - Jan Filip. Praha 1998. Heslo: Jaroslav Špaček, s. 314.

[5] Kapal, V.: Ředitel muzea slaví pětašedesátiny. Polabský týdeník TOK IX/22 ze dne 28. května 2008.

[6] Kašparovi B. a J.: Jaroslav Špaček jubilující. Zpravodaj města Čelákovic 8/2008, s. 8.

[7] Sborník 100 let: 100 let Městského muzea v Čelákovicích, Čelákovice, 2004, s. 579-580.

[8] Koukal, J., Špatenka, P., Vaníček, J.: Sametová revoluce neproběhla jen v Praze. Polabský týdeník TOK I/0 ze dne 20. 12. 1999, s. 6.

[9] (lok): Ministr vyznamenal ředitele muzea. Polabský týdeník TOK IV/46 ze dne 12. 11. 2003, s. 1.

[10] Lokaj, O.: Důstojná oslava v muzeu se blíží ke konci. Polabský týdeník TOK IV/48 ze dne 26. 11. 2003, s. 5.

[11] Loyda, V.: Hlas domova. Antologie našeho Polabí. Čelákovice - Brandýs n. L. 1996. Heslo: Jaroslav Špaček, s. 77-78.

[12] Loyda, V.: Jaroslav Špaček - život zasvěcený vykopávkám. Polabský týdeník TOK IV/22 ze dne 28. 5. 2003, s. 6.

[13] Sklenář, K.: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha 2005. Heslo: Jaroslav Špaček, s. 573-574.

[14] Skružný, L.: "15 let od rekonstrukce Tvrze" v Městském muzeu v Čelákovicích. Zpravodaj města Čelákovic, červenec-srpen 1997, s. 7-8.

[15] Skružný, L.: Dvě výročí spjatá s Městským muzeem v Čelákovicích. 99 let existence muzea a Jaroslav Špaček 30 let ředitelem muzea. Muzejní a vlastivědná práce 40 a ČSPS 110, 2002, s. 165-170.

[16] Skružný, L.: Udělení medaile "Artis Bohemicae Amicis" řediteli Městského muzea v Čelákovicích, Klánovický zpravodaj 2003/prosinec.

[17] Špaček, J., Skružný, L.: 100 let od založení Městského muzea v Čelákovicích. In: sborník 100 let Městského muzea v Čelákovicích, Čelákovice 2004, s. 13-55.