Materiálna kultúra banského mesta v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice

Název: Materiálna kultúra banského mesta v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice
Variantní název:
  • Material culture of a mining town in the Middle Ages – the example of Banská Štiavnica
  • Die Sachkultur der Bergbaustadt im Mittelalter am Beispiel Banská Štiavnica (Schemnitz) : Auswahl der Sachkultur
Autor: Labuda, Jozef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 43-48
Rozsah
43-48
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Špecifikom výskumu banských regiónov sú také archeologické nálezy, ktoré sú typické pre tieto oblasti. Patria sem objekty technického charakteru – pingy, taviace pece, skúšobne rúd a pod. a rovnako sem patria ojedinelé nálezy – banícke nástroje, technická keramika a pod.
During research into settlements and secular as well as sacred buildings in the mining environment, archaeologists sooner or later come across finds that have analogies exclusively in mining regions. This follows from the practical needs of the inhabitants, who worked with products associated with specific jobs such as the mining of ores, their testing, modification or smelting. In addition, mining communities kept extensive trade and cultural contacts with other, more distant mining regions.
Reference
[1] LABUDA, J., 1991: Technická keramika z archeologického výskumu Komorského dvora v Banskej Štiavnici. In: ZbSBM XV, 217–241.

[2] LABUDA, J., 1992: Materiálna kultúra z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici, SlArch XL, 135–164.

[3] LABUDA, J., 2000: Pozoruhodné nálezy zo Starého mesta v Banskej Štiavnici, AH 25, 7–24.

[4] LABUDA, J., 2004: Najstarší nález baníckeho fokoša zo Starého mesta v Banskej Štiavnici, ZbSBM XX, 7–12.

[5] LABUDA, J., 2007: O výskume "jednej pingy" na žile Bieber v Banskej Štiavnici (2005–2007). In: Stříbrná Jihlava 2007. Archeologické výzkumy na Vysočině, supl. 1, 278–281. Jihlava.

[6] LABUDA, J.–HUNKA, J., 1990: Nález "žetónov" v Banskej Štiavnici, Slovenská numizmatika XI, 268–273.

[7] SCHONWEITZOVÁ, Š., 1971: Komorský dvor v Banskej Štiavnici, Vlastivedný časopis 20, č. 2, 92–93.

[8] TÓTHOVÁ, Š., 1990: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici. In: Zborník Banské mestá na Slovensku, 50–65. Martin.