Kachle z Karlova mostu

Název: Kachle z Karlova mostu
Variantní název:
  • Kacheln von der Karlsbrücke
  • Tiles from Charles Bridge
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 255-268
Rozsah
255-268
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V rámci probíhajícího výzkumu v souvislosti s opravou Karlova mostu byl v jeho bezprostřední blízkosti na malostranském břehu vyzvednut středně velký soubor kachlů, z nichž některé pocházejí prokazatelně od stejného výrobce a lze je pokládat za součást jednoho kamnového tělesa. To bylo tvořeno nádobkovými kachli z materiálu s hojnou příměsí slídy a značkou čtvrceného kruhu na dně. Pravděpodobně se jedná o specifickou skupinu kachlů z (1. poloviny ?) 14. století, které je třeba v budoucnosti věnovat soustředěnější pozornost. Součástí nálezu, bohužel se spornými nálezovými okolnostmi, je i glazovaný kachel malého formátu s českým lvem.
A series of tiles was acquired as part of ongoing research associated with repairs to Charles Bridge, Prague. The series comes from the Malá Strana bank of the River Vltava, quite close to the bridge. Some tiles were definitely manufactured by the same producer and may be considered parts of one stove. The stove consisted of vessel-shaped tiles made of a mica-rich material, bearing the mark of a quartered circle. This was probably a specific group of tiles from the 14th century (first half) that will require a deeper analysis in the future. One part of the find, unfortunately in disputable circumstances, is a glazed, small-format tile with the Bohemian lion.