Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ

Název: Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ
Variantní název:
  • A series of relief Gothic tiles from the village of Škvorec, Praha-Východ district
  • Eine Kollektion gotischer Reliefkacheln aus der Gemeinde Škvorec, Bez. Prag-Ost
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 543-556
Rozsah
543-556
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 1999 probíhal na území obce Škvorec, okr. Praha-východ, současně s výstavbou nových kabelových rozvodů záchranný archeologický výzkum. Bylo zdokumentováno větší množství archeologických situací a objektů včetně situace v severozápadní části dnešního náměstí s kulturní vrstvou obsahující mimo jiné velký počet částí a zlomků komorových a nádobkových kachlů. Kachle jsou převážně pozdně gotické z druhé poloviny 15. až počátku 16. století. Jejich technologické znaky i reliéfní výzdoba jsou typické pro daný region.
Archaeological rescue research took place on the territory of the village of Škvorec, Praha-východ district, in 1999, in parallel with the construction of a new cable system. The research revealed a large number of artefacts and features, including a site in the north-west corner of the present square with a cultural layer containing, among others, multiple parts and fragments of chamber and vessel-shaped tiles. The majority of the tiles come from the late Gothic period, from the second half of the 15th century and the early 16th century. Their technology and relief decoration are typical of this particular region.