Archaeologia historica 2013, roč. 38, č. 2

Obrázek
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 44. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech, Český Těšín 17.-21. září 2012.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Sakrální objekty – Sakralobjekte
Page Title
327-353 Sídelní kontext venkovské sakrální architektury : Vykleky číšníka Zbraslava a jeho ženy Domaslavy Klír, Tomáš; Vojtěchovský, Tomáš | pdficon
355-368 K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
369-377 Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave Oriško, Štefan | pdficon
379-395 Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Čechura, Martin | pdficon
Hrady – Burgen
Page Title
399-414 Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce Hložek, Josef; Baierl, Petr; Kasl, Filip; Menšík, Petr; Procházka, Milan | pdficon
415-433 Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov Kovář, Josef Jan; Petřík, Jan; Hlavica, Michal; Vohryzek, Stanislav; Bíško, Richard; Nedbalová, Jarmila | pdficon
435-454 Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších Janiš, Dalibor; Schenk, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
455-462 Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici Labuda, Jozef | pdficon
463-489 Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí Novák, David | pdficon
491-506 Tvrze na Berounsku Novák, David; Vařeka, Pavel | pdficon
507-522 Rozmanitost fortifikací – doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko) Plaček, Miroslav | pdficon
Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
525-542 Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia Čapek, Ladislav; Čekalová, Marcela; Říha, Jan | pdficon
543-556 Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ Pavlík, Čeněk; Špaček, Jaroslav | pdficon
557-568 Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku Orna, Jiří; Dudková, Veronika | pdficon
569-609 Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách : k výpovědi detektorového průzkumu Hylmarová, Lucie; Klír, Tomáš; Černá, Eva | pdficon
611-618 Gotické kovania a zámka zo starej fary v Banskej Bystrici Mácelová, Marta | pdficon
619-630 Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách Měchurová, Zdeňka | pdficon
631-642 Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska Schejbalová, Zdeňka; Gregor, Tomáš; Fikrle, Marek | pdficon
643-652 Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě Bravermanová, Milena; Březinová, Helena | pdficon
653-671 Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš | pdficon
Varia
Page Title
675-704 Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce Cymbalak, Tomasz; Kočár, Petr; Matějková, Kristýna; Sůvová, Zdeňka | pdficon
705-729 Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest Vích, David | pdficon
731-742 Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě Varhaník, Jiří | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
743-749 Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (24. ledna 1951 – 20. září 2012) Kašpar, Vojtěch | pdficon
750-754 K sedmdesátce doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka Měřínský, Zdeněk | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
755-756 XLIV. mezinárodní konference archeologie středověku Vohryzek, Stanislav | pdficon
756-760 [Šedivý, Juraj, Štefanovičová, Tatiana; Bartík, Juraj, ed. Dejiny Bratislavy. 1., Brezalauspurc - na križovatke kultúr: od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia] Sulitková, Ludmila | pdficon
761-763 [Birngruber, Klaus; Schmid, Christina, ed. Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze": Österreich und Böhmen: Beiträge der interdisziplinären und grenzüberschreitenden Tagung in Freistadt, Oberösterreich, vom 26. bis 28. Mai 2011] Plaček, Miroslav | pdficon
763-764 [Vojkůvková, Kateřina; Zezula, Michal a kol., ed. Předměty vyprávějí--: hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru] Vohryzek, Stanislav | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
765-768 Zkratky | pdficon
Page Title
[774] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon