2

Title: Archaeologia historica
Rok: 2013
Ročník: 38
Číslo: 2
Rok vydání
2013
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 44. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech, Český Těšín 17.-21. září 2012.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Sakrální objekty – Sakralobjekte
Title Document
Sídelní kontext venkovské sakrální architektury : Vykleky číšníka Zbraslava a jeho ženy Domaslavy | 327–353
Klír, Tomáš; Vojtěchovský, Tomáš
PDF
K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí | 355–368
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave | 369–377
Oriško, Štefan
PDF
Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci | 379–395
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Čechura, Martin
PDF
Hrady – Burgen
Title Document
Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce | 399–414
Hložek, Josef; Baierl, Petr; Kasl, Filip; Menšík, Petr; Procházka, Milan
PDF
Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov | 415–433
Kovář, Josef Jan; Petřík, Jan; Hlavica, Michal; Vohryzek, Stanislav; Bíško, Richard; Nedbalová, Jarmila
PDF
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších | 435–454
Janiš, Dalibor; Schenk, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici | 455–462
Labuda, Jozef
PDF
Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí | 463–489
Novák, David
PDF
Tvrze na Berounsku | 491–506
Novák, David; Vařeka, Pavel
PDF
Rozmanitost fortifikací – doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko) | 507–522
Plaček, Miroslav
PDF
Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia | 525–542
Čapek, Ladislav; Čekalová, Marcela; Říha, Jan
PDF
Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ | 543–556
Pavlík, Čeněk; Špaček, Jaroslav
PDF
Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku | 557–568
Orna, Jiří; Dudková, Veronika
PDF
Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách : k výpovědi detektorového průzkumu | 569–609
Hylmarová, Lucie; Klír, Tomáš; Černá, Eva
PDF
Gotické kovania a zámka zo starej fary v Banskej Bystrici | 611–618
Mácelová, Marta
PDF
Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách | 619–630
Měchurová, Zdeňka
PDF
Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska | 631–642
Schejbalová, Zdeňka; Gregor, Tomáš; Fikrle, Marek
PDF
Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě | 643–652
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena
PDF
Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou | 653–671
Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš
PDF
Varia
Title Document
Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce | 675–704
Cymbalak, Tomasz; Kočár, Petr; Matějková, Kristýna; Sůvová, Zdeňka
PDF
Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest | 705–729
Vích, David
PDF
Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě | 731–742
Varhaník, Jiří
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (24. ledna 1951 – 20. září 2012) | 743–749
Kašpar, Vojtěch
PDF
K sedmdesátce doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka | 750–754
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
XLIV. mezinárodní konference archeologie středověku | 755–756
Vohryzek, Stanislav
PDF
[Šedivý, Juraj, Štefanovičová, Tatiana; Bartík, Juraj, ed. Dejiny Bratislavy. 1., Brezalauspurc - na križovatke kultúr: od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia] | 756–760
Sulitková, Ludmila
PDF
[Birngruber, Klaus; Schmid, Christina, ed. Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze": Österreich und Böhmen: Beiträge der interdisziplinären und grenzüberschreitenden Tagung in Freistadt, Oberösterreich, vom 26. bis 28. Mai 2011] | 761–763
Plaček, Miroslav
PDF
[Vojkůvková, Kateřina; Zezula, Michal a kol., ed. Předměty vyprávějí--: hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru] | 763–764
Vohryzek, Stanislav
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 765–768
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [774]
PDF