[Vojkůvková, Kateřina; Zezula, Michal a kol., ed. Předměty vyprávějí--: hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru]

Název: [Vojkůvková, Kateřina; Zezula, Michal a kol., ed. Předměty vyprávějí--: hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru]
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 763-764
Rozsah
763-764
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vojkůvková, Kateřina; Zezula, Michal a kol., ed. Předměty vyprávějí--: hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru. Opava: Opavská kulturní organizace, 2012. 81 s. ISBN 978-80-85034-65-3.