Sacra 2016, roč. 14, č. 2

Obrázek
Název čísla
Pohanství
Rok
2016
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Ústav FF MU
hidden section Úvodník
Page Title
5-6 Úvodník Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš | pdficon
Studie – Articles
Page Title
7-17 Modern Pagan religious conversion revisited Galtsin, Dmitry | pdficon
18-36 Kontrakulturní tvorba Thursatrú : Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu Mokrý, Matouš | pdficon
37-53 Nejsou rohy jako rohy : vztah moderního pohanství a satanismu Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
54-68 Interview with Michael Strmiska Strmiska, Michael; Puchovský, Michal; Vencálek, Matouš | pdficon
Zprávy – Reports
Page Title
69-73 Paganism and Politics: Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe : 3–4 June 2016, Brno, Czech Republic Seifertová, Hana | pdficon
Recenze – Book reviews
Page Title
74-80 Behringer, Wolfgang (2016). Čarodějnictví: Globální historie Matis, Ondřej | pdficon
81-84 Weston, Donna and Bennett, Andy (Eds.) (2014). Pop Pagans: Paganism and Popular Music Vrzal, Miroslav | pdficon
85-88 Výběr z titulů z oblasti akademického studia pohanství Vencálek, Matouš; Vrzal, Miroslav | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[89] Pokyny pro autory | pdficon