Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury

Název: Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury
Variantní název:
  • The role of information literacy in the information society, viewed in historical perspective of European intelligence and culture
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 15-25
Rozsah
15-25
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek na krátkém historickém exkurzu ukáže, jaký je vztah mezi informační gramotností a celkovým společenským klimatem, které je determinováno řadou technických jevů. Podíváme se na obecný vztah informační gramotnosti a informační společnosti jako nezbytnosti vedoucí k rozvoji vědy, demokracie, občanské společnosti či ekonomické oblasti.
Paper in a brief historical excursus shows the relationship between information literacy and general social climate, which is determined by a number of technical phenomena. We describe the general relationship between information literacy and the information society. Evaluate information literacy as an essential element leading to the development of science, democracy, civil society and the economic sphere.