ProInflow 2013, roč. 5, č. 2

Obrázek
Název čísla
Podzimní vydání
Autumn issue 2013
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
1804-2406
Poznámka
  • Editorka čísla: Kateřina Hošková
Editorial
Page Title
2-3 Editorial Hošková, Kateřina | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Page Title
4-14 Aspekty digitalizace: pořadí čtení článků v digitalizovaných starých novinách Švástová, Pavla | pdficon
15-25 Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury Černý, Michal | pdficon
26-36 Pojem informace pro informační vědu Stodola, Jiří | pdficon
37-54 Edventure design model: praktické využití konceptu PLE Dalecký, František | pdficon
55-80 Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero Ansorge, Libor; Kratochvíl, Jiří | pdficon
81-92 Výzkum vybavenosti a využívání technologií QR a NFC studenty Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity Bouda, Tomáš; Šelong, Filip; Šuhej, Radomír | pdficon
93-105 Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl Novotná, Eva | pdficon
106-119 "Paranormálne" využívanie informačných zdrojov - jeho podoby a perspektívy v informačnej spoločnosti Kaščák, Michal | pdficon
120-127 Dlouhodobá ochrana elektronických publikací Kvašová, Zuzana; Svoboda, Tomáš | pdficon
128-141 Výzkum problematiky mystery shoppingu v knihovnách Jirásková, Magdalena; Machovská, Monika; Messerschmidt, Tomáš; Mikulášková, Anna; Ohlídalová, Hana | pdficon
142-150 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Pavlíček, Antonín; Řezníček, Václav; Rusiňák, Petr; Smutný, Zdeněk | pdficon
151-167 Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání Brázdová, Miroslava; Zadražilová, Iva | pdficon
168-177 Formátová analýza sklizených dat v rámci projektu WebArchiv NK ČR Kvasnica, Jaroslav; Kreibich, Rudolf | pdficon
Recenze knihy – Book review
Page Title
178-180 Vyučovací metody na vysoké škole Černý, Michal | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Page Title
181-191 Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu Černý, Michal; Chytková, Dagmar | pdficon