2

Title: ProInflow
Year: 2013
Volume: 5
Issue: 2
Issue title
Podzimní vydání
Autumn issue 2013
Publication year
2013
ISSN
1804-2406
Note
  • Editorka čísla: Kateřina Hošková
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Hošková, Kateřina
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Aspekty digitalizace: pořadí čtení článků v digitalizovaných starých novinách | 4–14
Švástová, Pavla
PDF
Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury | 15–25
Černý, Michal
PDF
Pojem informace pro informační vědu | 26–36
Stodola, Jiří
PDF
Edventure design model: praktické využití konceptu PLE | 37–54
Dalecký, František
PDF
Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero | 55–80
Ansorge, Libor; Kratochvíl, Jiří
PDF
Výzkum vybavenosti a využívání technologií QR a NFC studenty Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity | 81–92
Bouda, Tomáš; Šelong, Filip; Šuhej, Radomír
PDF
Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl | 93–105
Novotná, Eva
PDF
"Paranormálne" využívanie informačných zdrojov - jeho podoby a perspektívy v informačnej spoločnosti | 106–119
Kaščák, Michal
PDF
Dlouhodobá ochrana elektronických publikací | 120–127
Kvašová, Zuzana; Svoboda, Tomáš
PDF
Výzkum problematiky mystery shoppingu v knihovnách | 128–141
Jirásková, Magdalena; Machovská, Monika; Messerschmidt, Tomáš; Mikulášková, Anna; Ohlídalová, Hana
PDF
Případová studie užití Twitteru pro propagaci: korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru | 142–150
Pavlíček, Antonín; Řezníček, Václav; Rusiňák, Petr; Smutný, Zdeněk
PDF
Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání | 151–167
Brázdová, Miroslava; Zadražilová, Iva
PDF
Formátová analýza sklizených dat v rámci projektu WebArchiv NK ČR | 168–177
Kvasnica, Jaroslav; Kreibich, Rudolf
PDF
Recenze knihy – Book review
Title Document
Vyučovací metody na vysoké škole | 178–180
Černý, Michal
PDF
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Title Document
Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu | 181–191
Černý, Michal; Chytková, Dagmar
PDF