Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání

Title: Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání
Variant title:
  • Transliteracy: new perspective of information education
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 151-167
Extent
151-167
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek s názvem Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání se zabývá fenoménem transgramotnosti, který zatím nebyl v českém prostředí řešen. Na začátku definuje, co to transgramotnost je, porovnává ji s gramotností a rozebírá skutečnosti, které měly vliv na její vznik. Stěžejní kapitola se zabývá vztahem transgramotnosti a dalších specifických gramotností (jako je počítačová, digitální a informační). Na závěr je rozebrán vztah transgramotnosti a vzdělávání, transgramotnosti a knihoven a také jsou uvedeny praktické příklady.
Paper Transliteracy: new perspective of information education is focused on phenomenon of transliteracy, which was not yet solved in Czech environment. In the begining, transliteracy is defined, along with description of facts leading to its origin. The main chapter is dealing with relation of transliteracy and other literacies (computer, digital and informational). Educational side of transliteracy, libraries and transliteracy, along with practical examples is described in the final chapter.