The idea of universally accessible library: its epistemiological assumptions and ethical basis : a need for a philosophical research

Název: The idea of universally accessible library: its epistemiological assumptions and ethical basis : a need for a philosophical research
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. 2, s. 133-137
Rozsah
133-137
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá potřebou výzkumu v oblasti epistemologie a etiky pro teoretické ukotvení myšlenky všeobecného vzdělání a univerzálně přístupné knihovny. Intuitivně chápané právo na vzdělání a s ním spojená myšlenka univerzálně přístupné knihovny potřebuje v dnešním globalizujícím se světě nové promýšlení, aby odolala útokům relativizujících filosofických koncepcí. Ukazuje se, že obě spojené myšlenky vyžadují jednak ukotvení epistemologické, jednak ukotvení etické. V článku je navržen možný filosofický výzkum, který by umožnil nově legitimizovat, jak myšlenku všeobecné vzdělanosti, tak myšlenku univerzálně přístupné knihovny.
The article deals with a need for a research in the area of epistemology and ethics for the theoretical anchoring of ideas of general education and universally accessible library. The right to education and the associated idea of universally accessible library (both intuitively understood) in today's globalizing world are needed to be newly thought out in order that to be able to resist attacks of the relativistic philosophical concepts. It turns out that these connected ideas require epistemological and ethical anchoring. In the article, there is designed a possible philosophical research that would allow newly legitimize, as the idea of universal education, so the idea of universally accessible library.
Note
The article has been supported by project GA406/09/0374.