Výzkumný online nástroj Likeex v praxi

Název: Výzkumný online nástroj Likeex v praxi
Variantní název:
  • The online research tool Likeex in practice
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. 1, s. 117-122
Rozsah
117-122
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zaměřuje na zhodnocení použití online dotazovacího nástroje, který byl použit při výzkumech v Moravské zemské knihovně v Brně. Ve dvou případech výzkumného šetření byl použit nástroj Research systems Likeex firmy GBIT, která se zabývá komunikací v malých a středních firmách. Autorky v článku zhodnotily výhody a nevýhody online nástroje pro dva typy rozdílného výzkumného šetření v jedné knihovně.
Article describes evaluation of online tool used during research in the Moravian Library in Brno. The Research Systems Likeex tool by GBIT company, distributor of communication software in small and medium-sized enterprises, has been used in two cases. The authors of the article evaluated the advantages and disadvantages of this online tool applied on two types of different researches in one library.
Reference
[1] Marketingový výzkum, tvorba dotazníků, online sběr dat, perfektní nástroj | Likeex výzkumný systém[online].Global Business IT s.r.o., c2008 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: http://www.likeex.eu/.