Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?

Název: Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?
Variantní název:
  • What is de Chardin's contribution to the theory of information?
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 125-132
Rozsah
125-132
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je polemickou reakcí na příspěvek Michala Černého Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace.
The article is a polemical reaction on Michal Černý's contribution A few notes (not only) to the contribution of Chardin to the theory of information.
Reference
[1] BOCHEŃSKI, Józef Maria. Slovník filozofických pověr. Vyd. v tomto překladu 3., v Academii 1. Praha: Academia, 2000. ISBN 8020008411.

[2] ČERNÝ, David. Bůh je mrtvý. Když chcete. Mladá fronta DNES, 8.9.2012, s. 32-33. ISSN 1210-1168. Dostupné také z: http://data.idnes.cz/mfdnes/kavarna/pdf/2012/kavarna-20120908.pdf

[3] ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow [online]. 2012, 4(2) [cit. 2013-01-07]. ISSN 1804–2406. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/802

[4] FEYERABEND, Paul K. Rozprava proti metodě. 1. vyd. Praha: AURORA, 2001. ISBN 8072990470.

[5] FLEISSNER, Peter a Wolfgang HOFKIRCHNER. Emergent information: towards a unified information theory. BioSystems. 1996, 38(2-3), 243–248. ISSN 0303-2647.

[6] GOULD, Stephen Jay. Pandin palec: malá tajemství evoluce. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1988.

[7] HILDEBRANT, Dietrich von. Nové náboženství Teilharda de Chardin. Distance [online], 1998, 1(1) [cit. 2013-01-08]. Dostupné z WWW: http://www.distance.cz/rocnik-1998/25-rocnik-1998/1-cislo/863-nove-nabozenstvi-teilharda-de-chardin

[8] KATOLICKÁ CÍRKEV. Katechismus katolické církve. Vyd. 2. [dopl. a opr.], v KN. 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 8071924881.

[9] KAUFFMAN, Stuart A. Čtvrtý zákon: cesty k obecné biologii. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2004. ISBN 8071856363.

[10] KLAUS, Václav. Kdo zavinil krizi. Týden. 2013, 20(1), 18-22. ISSN 1210-9940.

[11] MACHULA, Tomáš. Le phénomene Teilhard. Distance. 1998, 1(3), 42-52. ISSN 1212-7833.

[12] MAYR, Ernst. Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. ISBN 9788020017543.

[13] OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. ISBN 9788073251253.

[14] STEINHARDT, Paul J. a Neil TUROK. Bez počátku a konce: nová historie vesmíru. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. ISBN 9788071859673.

[15] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Jak věřím. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997. ISBN 807021208X.

[16] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 8070210435.