1

Title: ProInflow
Rok: 2013
Ročník: 5
Číslo: 1
Název čísla
Jarní vydání
Spring issue 2013
Rok vydání
2013
ISSN
1804-2406
Poznámka
  • Editorka čísla: Kateřina Hošková
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Hošková, Kateřina
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Pojem informace jako anomálie v informační vědě | 4–21
Stodola, Jiří
PDF
Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení | 22–42
Děchtěrenková, Ilona; Dvořáková, Lucie; Kulíková, Markéta; Štruncová, Kateřina; Ťažká, Adéla; Zadražilová, Iva
PDF
Bibliometrické mapování oboru knihovnictví a informační vědy v ČR | 43–54
Němečková, Lenka; Vavříková, Lucie
PDF
SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: an Aristotelian suggestion | 55–65
Novotný, Daniel D.
PDF
Použiteľnosť a pozornosť používateľa v prostredí webových sídiel | 66–74
Špačková, Júlia
PDF
Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí | 75–84
Černý, Michal
PDF
Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU | 85–101
Lukšů, Alžběta; Kereková, Adéla; Antlová, Martina; Budín, Emil
PDF
Překlad zahraničního článku – Translations
Title Document
Digital footprints | 102–115
Fish, Tony
PDF
Recenze knihy – Book review
Title Document
Erwin Schrödinger: Co je život? | 116–118
Černý, Michal
PDF
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Title Document
Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? : vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina | 119–124
Černý, Michal
PDF
Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? | 125–132
Stodola, Jiří
PDF