ProInflow 2013, vol. 5, iss. 1

Image
Issue title
Jarní vydání
Spring issue 2013
Year
2013
Publication year
2013
ISSN
1804-2406
Note
  • Editorka čísla: Kateřina Hošková
Editorial
Page Title
2-3 Editorial Hošková, Kateřina | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Page Title
4-21 Pojem informace jako anomálie v informační vědě Stodola, Jiří | pdficon
22-42 Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení Děchtěrenková, Ilona; Dvořáková, Lucie; Kulíková, Markéta; Štruncová, Kateřina; Ťažká, Adéla; Zadražilová, Iva | pdficon
43-54 Bibliometrické mapování oboru knihovnictví a informační vědy v ČR Němečková, Lenka; Vavříková, Lucie | pdficon
55-65 SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: an Aristotelian suggestion Novotný, Daniel D. | pdficon
66-74 Použiteľnosť a pozornosť používateľa v prostredí webových sídiel Špačková, Júlia | pdficon
75-84 Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí Černý, Michal | pdficon
85-101 Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU Lukšů, Alžběta; Kereková, Adéla; Antlová, Martina; Budín, Emil | pdficon
Překlad zahraničního článku – Translations
Page Title
102-115 Digital footprints Fish, Tony | pdficon
Recenze knihy – Book review
Page Title
116-118 Erwin Schrödinger: Co je život? Černý, Michal | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Page Title
119-124 Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? : vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina Černý, Michal | pdficon
125-132 Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? Stodola, Jiří | pdficon