Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? : vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina

Title: Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? : vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina
Variant title:
  • What is de Chardin's contribution to the theory of information? : the relation between universal and special sciences in the context of P. T. de Chardin's theories
Author: Černý, Michal
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 119-124
Extent
119-124
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek je polemickou reakcí na příspěvek Jiřího Stodoly "Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?". Reflektuje problematiku vztahu univerzálních a speciálních věd a de Chardinovu pozici v této diskuzi.
This paper is a polemical polemical reaction on Jiří Stodola's contribution "What is de Chardin's contribution to the theory of information?". Reflects the issue of the relationship of universal and special sciences and de Chardin position in this debate.
References
[1] BARROW, John. D; NOVOTNÝ, Jan. Teorie všeho : hledání nejhlubšího vysvětlení. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1997. 269 s. ISBN 8020406026.

[2] BLACKMORE, J. Ernst Mach's Vienna 1895-1930: Or Phenomenalism as Philosophy of Science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001, 347 s. ISBN 07-923-7122-4.

[3] ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow [online]. 19.12.2012 [cit. 14.01.2013]. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/802. ISSN 1804–2406.

[4] DICKE, R. H.: Dirac's Cosmology and Mach's Principle. Nature, 192 (1961), p. 440-441. | DOI 10.1038/192440a0

[5] DIRAC, P. A. M.: The Cosmological Constants. Nature, 139 (1937), p. 323 | DOI 10.1038/139323a0

[6] FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002, 435 s. ISBN 8072004212

[7] HORSKÝ, Zdeněk. Kepler v Praze. Praha: Mladá fronta, 1980.

[8] PAVLAS, Petr. Vědeckost Telhardovy hyperfyziky jako otevřená otázka. Teologické texty: časopis pro teologii a službu církve. 2012, č. 4, s. 179-186. ISSN 0862-6944.

[9] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Vyd. 1. Překlad Jan Sokol. Praha: Vyšehrad, 1990, 264 s. ISBN 80-702-1043-5.