Černý, Michal

Name variants:

Černý, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Černý, Michal. Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii. ProInflow. 2017, vol. 9, iss. 2, pp. 3–38.

Article
Černý, Michal. Erwin Schrödinger: Co je život?. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 116–118.

Article
Černý, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 131–142.

Article
Černý, Michal. Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě. ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 103–116.

Article
Černý, Michal; Chytková, Dagmar. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 181–191.

Article
Kalmárová, Kristýna; Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína; Martonová, Monika. Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání. ProInflow. 2021, vol. 13, iss. 1, pp. 37–63.

Article
Černý, Michal. Několik poznámek k roli jazyka ve vědě. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 3–12.

Article

Article
Černý, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 2, pp. 25–33.

Article
Černý, Michal. Od entropie k dynamické komplexitě : k jednomu pojmovému posunu v infosféře. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 1, pp. 61–78.

Article
Černý, Michal. Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 106–130.

Article
Černý, Michal. Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 16–24.

Article
Černý, Michal. Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí. ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 147–166.

Article
Černý, Michal. Vyučovací metody na vysoké škole. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 178–180.

Article
Černý, Michal. Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí. ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 1, pp. 49–67.