Emergence of the youth phenomenon in modern society and the sociology of youth

Název: Emergence of the youth phenomenon in modern society and the sociology of youth
Variantní název:
  • Emergence jevu mládeže v moderní společnosti a sociologie mládeže
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 123-134
Rozsah
123-134
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.