Emergence of the youth phenomenon in modern society and the sociology of youth

Variant title
Emergence jevu mládeže v moderní společnosti a sociologie mládeže
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 123-134
Extent
123-134
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document