On the problem of intelligentsia in the process of social change

Název: On the problem of intelligentsia in the process of social change
Variantní název:
  • K úloze inteligence v procesu sociálních změn
Autor: Macků, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 113-122
Rozsah
113-122
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.