O inferencialismu pro Pavla Maternu

Název: O inferencialismu pro Pavla Maternu
Variantní název:
  • On inferentialism for Pavel Materna
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2015, roč. 62, č. 2, s. [120]-122
Rozsah
[120]-122
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Inferencialismus idealizuje proces získání významu v komunikaci. K tomu snadno najdeme protipříklady. Zcela zde chybí nějaká, zejména pojmová analýza a také nějaké rozhodovací (meta)pravidlo pro získání významu.
Inferentialism idealizes the process of obtaining of the meaning in a communication. It is easy to find a counter-argument. There is a lack of an analysis at all especially a conceptual one. And there is no decision-making meta-rule for obtaining the meaning.