Studia philosophica

Název: Studia philosophica
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita
Vydáváno: 2009-dosud
Ústav FF MU
Obor
Popis
Časopis Studia philosophica, ISSN 1803-7445 (print), ISSN 2336-453X (online), je recenzovaný odborný časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti filozofie a příbuzných disciplín. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada filozofická (B) (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series philosophica), ISSN 0231-7664, které vycházelo v letech 1953-2008.
Studia philosophica, ISSN 1803-7445 (print), ISSN 2336-453X (online), is a scholarly peer-reviewed journal that has been published by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno under this title since 2009. It welcomes contributions both in its own specific field of philosophy and in closely related disciplines. The journal is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada filozofická (B) (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series philosophica), ISSN 0231-7664, published in 1953–2008 (from 1999 to 2008 also under the parallel title Studia philosophica).
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 70)
1 2
2022 (Ročník 69)
1 2
2021 (Ročník 68)
1 2
2020 (Ročník 67)
1 2
2019 (Ročník 66)
1 2
2018 (Ročník 65)
1-2
2017 (Ročník 64)
1 2
2016 (Ročník 63)
1 2
2015 (Ročník 62)
1 2
2014 (Ročník 61)
1 2
2013 (Ročník 60)
1 2
2012 (Ročník 59)
1 2
2011 (Ročník 58)
1 2
2010 (Ročník 57)
1 2
2009 (Ročník 56)
1-2