Studia philosophica 2017, roč. 64, č. 1

Obrázek
Rok
2017
Rok vydání
2017
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie – Articles
Page Title
5-22 K Nietzscheho kritike príčinného myslenia Jusko, Štefan | pdficon
23-49 Heideggerova interpretace Kantovy kritické filosofie v práci Kant a problém metafyziky Horyna, Břetislav | pdficon
51-63 Tělesnost svobody v raném díle Simone de Beauvoir Štěpánek, Daniel | pdficon
K 20. výročí úmrtí Lubomíra Nového – On the 20th anniversary of Lubomír Nový's decease
Page Title
[64] [Fotografie Lubomíra Nového] | pdficon
65-73 Dvacet let bez Lubomíra Nového Gabriel, Jiří | pdficon
74-78 Lubomír Nový v proměnách fakultní atmosféry (1960–1996) Nechutová, Jana | pdficon
79-80 Pavel Materna vzpomíná na Luboše Nového Materna, Pavel | pdficon
81-85 Lubomír Nový a TGM Zouhar, Jan | pdficon
86-90 Vzpomínka na profesora Lubomíra Nového Svoboda, Jiří | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
Page Title
92-114 Poznámky k životu a dílu filosofa Mihajlo Rostohara : brněnská období v životě univerzitního profesora Mihajlo Rostohara Gabriel, Jiří | pdficon
115-117 Z Jednoty filosofické | pdficon
119-123 Z knižních novinek Katedry filosofie | pdficon
Recenze – Book reviews
Page Title
125-129 [Jemelka, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie] Holzbachová, Ivana | pdficon
130-132 [Keller, Jan. Odsouzeni k modernitě: co hledá sociologie a našla beletrie] Holzbachová, Ivana | pdficon
133-134 [Głombik, Czesław. Eucken i milczenie czasu: z historii polskich odczytań filozofa noblisty] Zouhar, Jan | pdficon
135-136 [Tamás, Gáspár Miklós. K filosofii socialismu] Stuchlík, Boleslav | pdficon
hidden section Studia philosophica
Page Title
137-138 Studia philosophica | pdficon