Studia philosophica 2015, roč. 62, č. 1

Image
Rok
2015
Rok vydání
2015
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie – Articles
Page Title
4 Úvodem Zouhar, Jan | pdficon
[5]-15 Anaximander's πρηστῆρος αὐλός Stupňánek, Bronislav | pdficon
[17]-24 "Ani z duba ani zo skaly" (Apol. 34d3-4) Wollner, Ulrich | pdficon
[25]-40 Parmenides a spor o dejiny metafyziky: Nietzscheho a Heideggerova kritika metafyziky Hruška, Dušan | pdficon
[41]-52 Heideggerov obrat v kontexte vzťahu človeka a bytia Stojka, Róbert | pdficon
[53]-68 Rortyho ironické čítanie Heideggera Mayerová, Katarína | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
Page Title
[71]-104 Můj J. B. Kozák Spunar, Pavel | pdficon
[105]-124 O Karlu Kosíkovi a nejen o něm : rozhovor Terezy Kunešové s PhDr. Josefem Zumrem Zumr, Josef; Kunešová, Tereza | pdficon
[125]-133 Místo filosofie v díle Hanse Urse von Balthasara Ulrich, Tomáš | pdficon
[135]-136 Z Jednoty filosofické | pdficon
Recenze – Book reviews
Page Title
[139]-140 [Kužel, Petr. Filosofie Louise Althussera: o filosofii, která chtěla změnit svět] Zouhar, Jan | pdficon
140-146 [Masaryk, Tomáš Garrigue. Univerzitní přednášky. II, Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie] Horyna, Břetislav | pdficon
147-148 [Schmitz, Walter; Fialová-Fürstová, Ingeborg; Gruber, Bettina, ed. Wissen durch Sprache?: Historische und systematische Positionen] Gondek, Michal | pdficon
148-150 [Petrusek, Miloslav. Texty z pozůstalosti. 1, Marx, marxismus a sociologie] Holzbachová, Ivana | pdficon
150-152 [Dialektika mysli a činu: filosof Karel Říha, SJ - devadesát. Kolektiv autorů; vybral a uspořádal Július Pavelčík, František Štěch] Gabriel, Jiří | pdficon
hidden section Studia philosophica
Page Title
[154]-[155] Studia philosophica | pdficon