1

Title: Studia philosophica
Year: 2015
Volume: 62
Issue: 1
Publication year
2015
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Department FF MU
Topic
Studie – Articles
Title Document
Úvodem | 4
Zouhar, Jan
PDF
Anaximander's πρηστῆρος αὐλός | [5]–15
Stupňánek, Bronislav
PDF
"Ani z duba ani zo skaly" (Apol. 34d3-4) | [17]–24
Wollner, Ulrich
PDF
Parmenides a spor o dejiny metafyziky: Nietzscheho a Heideggerova kritika metafyziky | [25]–40
Hruška, Dušan
PDF
Heideggerov obrat v kontexte vzťahu človeka a bytia | [41]–52
Stojka, Róbert
PDF
Rortyho ironické čítanie Heideggera | [53]–68
Mayerová, Katarína
PDF
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
Title Document
Můj J. B. Kozák | [71]–104
Spunar, Pavel
PDF
O Karlu Kosíkovi a nejen o něm : rozhovor Terezy Kunešové s PhDr. Josefem Zumrem | [105]–124
Zumr, Josef; Kunešová, Tereza
PDF
Místo filosofie v díle Hanse Urse von Balthasara | [125]–133
Ulrich, Tomáš
PDF
Z Jednoty filosofické | [135]–136
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
[Kužel, Petr. Filosofie Louise Althussera: o filosofii, která chtěla změnit svět] | [139]–140
Zouhar, Jan
PDF
[Masaryk, Tomáš Garrigue. Univerzitní přednášky. II, Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie] | 140–146
Horyna, Břetislav
PDF
[Schmitz, Walter; Fialová-Fürstová, Ingeborg; Gruber, Bettina, ed. Wissen durch Sprache?: Historische und systematische Positionen] | 147–148
Gondek, Michal
PDF
[Petrusek, Miloslav. Texty z pozůstalosti. 1, Marx, marxismus a sociologie] | 148–150
Holzbachová, Ivana
PDF
[Dialektika mysli a činu: filosof Karel Říha, SJ - devadesát. Kolektiv autorů; vybral a uspořádal Július Pavelčík, František Štěch] | 150–152
Gabriel, Jiří
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | [154]–[155]
PDF